Nieuwe cao paddenstoelensector gebaseerd op cao open teelten

oktober 28, 2008

De nieuwe cao voor de paddenstoelensector, die vanaf januari 2009 in moet gaan, zal gebaseerd zijn op de cao voor de open teelten. In deze cao wordt voor oogstpersoneel aangesloten bij het wettelijk minimum. Dat meldde een lid van de vakgroep paddenstoelen van LTO bij een ledenbijeenkomst in de vorm van een boottocht over de Maas vanuit het Noord-Brabantse Engelen.

De cao krijgt een tweeledig karakter dat onderscheid maakt tussen oogstpersoneel en teeltverzorging. Het is de bedoeling dat de cao verplicht wordt voor de hele sector. LTO pleit wel voor betere arbeidsvoorwaarden. Volgens LTO is het uitgangspunt concurrerend te kunnen blijven met landen als China en Polen. Daarvoor lijkt draagvlak bij de vakbonden. LTO hoopt dat het huidige oogstpersoneel er met de nieuwe cao in ieder geval niet op achteruit zal gaan. Teeltverzorgers gaan er in elk geval op vooruit. De belangenbehartigers onderhandelen met de bonden over de consequenties voor werknemers die onder de huidige cao vallen. LTO heeft daarover nog geen standpunt ingenomen. De onderhandelingen zitten nog in de beginfase, en naar verwachting zal een definitief akkoord niet voor het einde van dit jaar worden gehaald. Na totstandkoming van de nieuwe cao zal deze echter met terugwerkende kracht ingaan.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons