Champignondagen geannuleerd!

april 15, 2022

De Champignondagen, die gepland stonden voor 6, 7 en 8 juli a.s., gaan niet door. De Stichting Champignondagen zag zich genoodzaakt het evenement te annuleren vanwege de opzegging van de vele standhouders die zich al hadden aangemeld.

 

Overwegingen als de oorlog in Oekraïne, inflatie, stijgende kosten en afnemende rendementen, en COVID (met name in China) en een daarmee samenhangende te verwachten daling van bezoekersaantallen, hebben veel – met name Nederlandse – toeleveranciers doen besluiten, niet op het evenement te gaan exposeren en hun deelname te annuleren. Hun besluit kwam niet als een totale verrassing. Achter de schermen was afgelopen weken sprake van verhitte discussies omtrent uitstel en/of annulering. Nadat enkele grote standhouders afhaakten, was sprake van een sneeuwbaleffect, en het bestuur van de Stichting, geconfronteerd met een toenemend aantal afzeggingen, moest op 14 April tot zijn grote spijt besluiten het hele evenement af te blazen; ‘Na een belangenafweging kwamen we tot de conclusie dat het welslagen van de editie 2022 in gevaar kwam. Zonder voldoende deelnemers kunnen De Champignondagen niet het beoogde platform zijn, en wegen de opbrengsten niet meer op tegen de kosten, dus we hadden geen andere keuze meer’.

Vlak voor het ter perse gaan van dit blad was het bestuur gestart met het inlichten van exposanten en bezoekers. “We willen hiermee duidelijkheid scheppen en zullen ons de komende tijd buigen over de financiële consequenties van dit besluit voor alle betrokkenen.”

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons