ZLTO werkt aan oplossing champostproblemen

mei 8, 2008

“Mest is een hot item”, zei Gerrit van Leeuwen, interim-voorzitter van de vakgroep Paddestoelen op de eerste ledenvergadering in Vught. En: “De mestmarkt moet zich nog zetten.” Vanaf 1 januari valt champost namelijk onder dierlijke mest. Voor het uitrijden op zandgronden in de winter is voor twee jaar uitstel verkregen.

Desondanks moet de sector nu een mestboekhouding bijhouden. Wanneer het materiaal in Nederland wordt afgezet kan volstaan worden met een gezamenlijke bemonstering. Wordt het echter geëxporteerd, dan gelden andere regels en moet per partij worden bemonsterd. “Dit werkt kostprijsverhoging in de hand en geeft administratieve rompslomp”, aldus de voorzitter.

En dat terwijl de nieuwe wet EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) juist een uniforme regelgeving binnen de EU nastreeft. De EVOA kent drie verschillende lijsten van afvalstoffen, namelijk een groene, oranje en een rode lijst. In Nederland staat champost op de oranje lijst terwijl in Duitsland en België de stof op de groene lijst staat. Luc Goedhart gaf op de ledenvergadering aan dat het wel erg vreemd is dat wij In Nederland strengere eisen hanteren dan het buitenland wenst. De strenge forfaitaire normen die in het binnenland gelden moeten zeker voldoende zijn voor het exportmateriaal.

Samen met de champosthandelaren is ZLTO in gesprek met het ministerie van LNV om de prijsverhogingen te normaliseren en oplossingen voor de situatie te zoeken.

Een andere ontwikkeling van de dierlijke mestgeving is het feit dat nu één op één wordt afgerekend. Dit betekent dat wanneer een teler 20 ton compost vult, hij ook 20 ton champost produceert. Het gevolg is veertig procent meer champost dat via officiële kanalen moet worden afgezet. Van deze kennis maken de handelaren dankbaar gebruik en dekken zich nu al in tegen eventueel tegenvallende afzet. Normaal verdween dit deel van de organische stof in de particuliere sector. Tijdens de vergadering gaven enkele kwekers aan om hierover afspraken te maken met de handel.

Het bestuur waarschuwde de kwekers om niet zelf op kopakkers champost te gaan opslaan. “Kijk eerst goed de gemeenteverordeningen na voordat je gaat experimenteren.” 

Meer over champost binnenkort in vakblad Paddestoelen.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons