Wellicht nog dit jaar samenwerking productschappen

april 14, 2009

Vijf productschappen gaan in de loop van dit jaar waarschijnlijk samenwerken op het gebied van boekhoudcontrole en juridische zaken. Dat verwacht Tjibbe Joustra, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT).

Het gaat om samenwerking tussen het PT, het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), het Productschap Zuivel (PZ), het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) – de laatste twee participeren in de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE).

Toekomst
Jos Jongerius, secretaris van het PVE, verwacht dat het PVE-bestuur nog vóór de zomer een voorstel tot samenwerking bespreekt. Jongerius ziet ook kans tot samenwerking op het vlak van tuchtrecht, automatisering en personeelszaken. Het PT is begonnen met een onderzoek over de toekomst van de eigen organisatie en taken. Volgens Joustra is dat proces nu halverwege.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons