Voorlichting energiebesparing

mei 8, 2008

Voor de paddenstoelensector is 61.500 euro subsidie door LNV beschikbaar gesteld. De steun is bedoeld voor projecten in het geven van voorlichting en demonstraties van de mogelijkheden op energiebesparing. Dit in het kader van de Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdracht duurzame landbouw.

De regeling wordt van 1 december 2005 tot en met 31 januari 2006 opengesteld. De overheid heeft met deze sectoren afspraken gemaakt over het terugdringen van het energiegebruik. Om dit te ondersteunen, wordt deze subsidieregeling opengesteld.

Indien u overweegt op korte termijn een investering te doen in innovatieve (duurzame) energiebesparende maatregelen op uw bedrijf dan kan de subsidieregeling voor u van belang zijn.
Ter ondersteuning van een mogelijke aanvraag wordt op 28 november door het Projectbureau Glastuinbouw en Milieu, namens het PT en LNV een informatiebijeenkomst gehouden om 14.30.
De bijeenkomst vindt plaats op de locatie van een lopend demonstratieproject, te weten:
EnergieCombinatie Bergerden, Fresialaan 1 te Huissen.

Meer info via het LNV-Loket: 0800-2233322 of Constan Custers.

Totaal trekt de overheid ruim 952.500 euro uit voor voorlichting voor energiebesparing in de glastuinbouw (849.000 euro), bollenteelt (42.000 euro) en champignonteelt. Daarvan is 202.500 euro afkomstig van het PT. De Europese Commissie financiert 25% van het totale budget.

In de teelt van champignons speelt energie een belangrijke rol en is daarnaast een belangrijke kostenpost.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons