Voldoende draagvlak MJA-e

mei 8, 2008

In de paddestoelensector bestaat voldoende draagvlak om door te gaan met nieuwe energie afspraken voor de branche. De sector lijkt weer positief vooruit te willen kijken. Dat bleek onlangs tijdens een door de ZLTO georganiseerde workshop MJA-e (Meerjarenafspraak-energie).

De groep deelnemers bestond uit telers, toeleveranciers, retailers en afgevaardigden van de overheid en kennisinstituten. Op de agenda stonden de onderwerpen energie, efficiency en innovatie, duurzame energie, ketenaanpak en draagvlak en betrokkenheid.
Aan het einde van de workshop concludeerde de dagvoorzitter M. Gerritsen (Productschap Tuinbouw) dat het een nuttige bijeenkomst is geweest.

In grote lijnen kwamen de volgende opmerkingen naar boven:

  • Er blijkt nog voldoende besparingspotentieel in de sector te zijn,
  • Er is blijvende behoefte aan kennisoverdracht en innovatie,   
  • De toegankelijkheid van stimuleringsregelingen kan beter,
  • De communicatiebehoefte omtrent energie blijft bestaan.

De resultaten hebben een voorzet gegeven aan een mogelijk nieuw af te sluiten MJA-e. De vorige afspraak liep van 1995 tot 2005. 

De LTO vakgroep paddenstoelen en de stuurgroep MJA-e, bestaande uit afgevaardigden van LTO, ministerie van LNV, PT en SenterNovem geven een vervolg aan de resultaten. Zij komen in het najaar met een nieuw voorstel.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons