The Greenery gooit roer om

september 7, 2009

The Greenery heeft op 31 augustus jongstleden tijdens een persbijeenkomst aangekondigd het bedrijf en de coöperatie weer op afstand van elkaar te positioneren. Met het nieuwe samenwerkingsmodel tussen bedrijf, coöperatie en leden springt The Greenery in op de gewijzigde marktomstandigheden, de veranderde wensen van klanten en telers(groepen). Het model moet versneld worden ingevoerd.

De professionalisering en schaalvergroting leidt er bij telers toe dat zij op een andere manier invulling willen geven aan hun ondernemerschap. Daarbij zijn persoonlijke dienstverlening, een nauwe band met de markt en meer betrokkenheid en invloed op het commercieel beleid belangrijke elementen.

Meer keuzes
Met de nieuwe samenwerkingsvorm biedt The Greenery telers de keuze hoe zij met het bedrijf wensen samen te werken en op welke manier hun product tot waarde gebracht zal worden. De telers mogen ervoor kiezen de bestaande exclusieve relatie met The Greenery verder te intensiveren. Telers gaan daarbij met hun totale productie een partnership met The Greenery aan waarbinnen zowel op commercieel, marketing als logistiek vlak nog nauwer samengewerkt wordt.

Nieuwe samenwerkingsvormen
The Greenery maakt twee nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk. Een transactie- en een veilingrelatie. Via de transactierelatie ontstaat de keuzevrijheid om een eigen verkoopbeleid te ontwikkelen gericht op de Nederlandse groothandel en Nederlandse exporteurs. Een veilingrelatie houdt in dat de producten van de telers via de klok worden verkocht. Naargelang de samenwerkingsvorm kunnen zij gebruik maken van de diensten die The Greenery aanbiedt. The Greenery blijft als ketenspecialist en ervaren serviceprovider in alle gevallen zelf de (inter)nationale retail bedienen.

Model uitwerken
Op 25 augustus heeft de hoofddirectie van The Greenery het nieuwe samenwerkingsmodel voorgesteld aan het bestuur van de coöperatie The Greenery U.A. Intussen zijn ook de afdelingsbesturen en PMAC’s (Product Markt Advies Commissie) ingelicht. De komende maanden wordt het samenwerkingsmodel verder uitgewerkt en krijgt het vorm. In deze periode zal er eveneens uitvoerig overleg plaatsvinden met de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad. Definitieve besluitvorming wordt op de Ledenraad van 18 december verwacht.

Handel met prijsvechters                                                         Verder nieuws over The Greenery is dat het bedrijf een divisie gaat inrichten die zich uitsluitend bezighoudt met de handel met prijsvechters.
De start is verwacht vanaf 2010. De divisie zal zich volledig richten op contacten met prijsvechters. De divisie staat los van de overige divisies die zich focussen op regio’s als Benelux, Duitsland en Verenigd Koninkrijk.

Eenheid in strategie
Volgens topman Philip Smits wordt de regionale visie voor deze nieuwe divisie losgelaten. “Hiermee verkrijgen we meer een eenheid in de strategie voor prijsvechters.” Hij zei dit op vragen van buitenlandse media. De focus van de divisie ligt op het leveren en bijkopen van product voor dit type winkels. Onduidelijk is of The Greenery hiermee een agressievere afzetstrategie verkiest voor dit afzetkanaal. De afzetorganisatie kon het bericht vooralsnog niet bevestigen.

Duitse afzetmarkt
Op de belangrijke Duitse afzetmarkt verloor het ruim 16 procent van de omzet. The Greenery besloot vaker niet mee te gaan in scherpe onderhandelingen met Duitse prijsvechters. ”Dat past niet in het streven naar de hoogste uitbetaalprijs”, zegt een woordvoerder.

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons