Teeltfactoren en blancheerrendement

mei 8, 2008

Tijdens de telersbijeenkomst van Lutéce, donderdag 16 februari in De Turfhoeve te Sevenum heeft Con Hermans van AdVisie de Champignonteeltadviseurs het onderzoek Teeltfactoren en blancheerrendement gepresenteerd.

Het blancheerrendement wordt sinds enkele maanden door Lutéce meegewogen in de uitbetaalprijs. Logisch dus dat er grote interesse bestond vanuit de telers, maar ook de compostproducenten en dekaardeleveranciers waren onder de ongeveer zestig aanwezigen.

Er is vrijwel niets bekend over welke factoren het rendement beïnvloeden, vandaar de opdracht van Lutéce, aan AdVisie om een onderzoek uit te voeren met als doel, de telers handvatten aan te reiken hoe ze het rendement kunnen beïnvloeden.

Na een eerste inventarisatie en teeltanalyse, zijn er door de teeltadviseurs praktijkproeven en aanvoeranalyses uitgevoerd. Factoren zoals watergeven, zoutdekaarde, rassen, forceren, koelen, stuks per vierkante meter, sorteringen en hoed/steeldiameter zijn onderzocht.

De meest opvallende conclusies waren, dat de sortering 2-2-45 gemiddeld altijd het hoogste rendement heeft en de 2-3-60 altijd het laagste rendement; dat de manier van watergeven op de tweede vlucht  het rendement sterk kan beïnvloeden; en dat forceren van een teelt leidt tot lagere rendementen. Verder blijkt een zoutdekaarde het rendement te verhogen. Tenslotte komt uit het onderzoek naar voren, dat de steel van de champignon een veel hoger rendement heeft dan de hoed en dat dus champignons met een hoger gewichtsaandeel steel, een hoger rendement hebben.

Door Hermans werd door middel van een hypothese en teeltlijn gepresenteerd hoe het blancheerrendement is te verhogen. Ook werden door hem vraagtekens gesteld bij de huidige geteelde rassen, daar deze niet geselecteerd zijn op basis van rendement. Er werd echter ook duidelijk benadrukt, dat rendement slechts een onderdeel is van het geheel. Voor de conservenfabriek gaat het uiteindelijk om een goed verkoopbaar product en voor de telers om de opbrengst in €/m2.

De steeldiameter blijkt voor een belangrijk deel het totale blancheerrendement te beïnvloeden.

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons