Stimulering biologische afzet

mei 8, 2008

Dit voorjaar zijn twee LNV-projecten gestart om de biologische paddestoelensector in Nederland te ondersteunen. De belangrijkste doelen zijn het vergroten van de innovatieve kracht en verdere ontwikkeling van de duurzaamheidsaspecten van de biologische sector en daarmee de kraamkamerfunctie voor de totale agrarische sector. Het ministerie streeft naar een marktaandeel van 5% biologische producten in 2007 en 10% biologische areaal in 2010.

Om productie en consumptie van in Nederland geteelde biologische paddestoelen te bevorderen is een programma voor drie jaar geschreven. De projectleiding ligt bij WUR (PPO sector Paddestoelen). Bijzonder en veelbelovend is dat het biologische bedrijfsleven zelf bepaalt waar het onderzoek mee bezig gaat. Een belangrijke rol spelen telers en handelaren in het projectteam biologische paddestoelen. Hieraan nemen Ton van de Heuvel en Nico Bebseler deel.

Op 21 april j.l. is in Wageningen een startbijeenkomst gehouden met bedrijven uit de biologische paddestoelensector. Grondstoffenleveranciers, telers van biologische champignons en bijzondere paddestoelen, handelaren en adviesdiensten hebben kennis genomen van twee projecten. Iedereen is het erover eens: “Een biologische paddestoel telen kunnen we wel; het is de consumptie die gestimuleerd moet worden!”

In het project Marktconcepten en teelt van biologische paddestoelen  wordt de mogelijkheid onderzocht om de afzet van biologische paddestoelen op de markt te stimuleren. De sector krijgt volop de gelegenheid om met ideeën voor product-marktconcepten te komen. Een goed idee, een degelijk plan van aanpak en financiële ondersteuning, zal naar verwachting het schap in de winkel halen. Instellingen die kennis hebben over biologische voedingsmiddelen in de keten helpen daarbij. Task Force (Kees Rijnhout) heeft mogelijke kansen voor biopaddestoelen in de retail geschetst en het LEI heeft een plan van aanpak gepresenteerd. Dit wordt verder met het LEI en het projectteam besproken. De bedoeling is eind dit jaar kansrijke productmarktconcepten en samenwerkingsverbanden die dat oppakken, op een rij te hebben.

In het project Praktijknetwerkwerken ondernemers uit productie, keten, advies en onderzoek samen in de doorontwikkeling en inpassing van bestaande en nieuwe kennis op bedrijfsniveau. De agenda en de wijze waarop kennis wordt uitgewisseld worden door de deelnemers van het praktijknetwerk zelf bepaald. Op 21 april zijn een aantal onderwerpen genoemd die voor het praktijknetwerk geschikt zijn. Kwaliteitsproblemen inventariseren, oplossingen zoeken en introduceren; een excursie plannen bij een bedrijf die ervaring heeft met het in de markt zetten van innovatieve groenten of bloemen; is de kwaliteit van een biologische paddestoel beter? Een eerste bijeenkomst is eind mei bepland. Daarvoor gaan binnenkort de uitnodigingen de deur uit.

Meer informatie over deze projecten vindt u bij Jos Amsing, PPO Paddestoelen.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons