Stigas pleit voor behoud Farbo-regeling

mei 8, 2008

Sociale partners in de agrarische sector doen een dringend beroep op staatssecretaris Van Hoof (SZW) om de Farbo-regeling te behouden. Van Hoof speelt met de gedachte deze regeling – waarin bedrijven op fiscaal gunstige wijze arbovriendelijke hulpmiddelen kunnen aanschaffen – stop te zetten. De Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) pleit in een brief aan de staatssecretaris voor het behoud de regeling.

Voor de overwegend kleinschalige bedrijven in de sector is de regeling onmisbaar om de vaak zware lichamelijke belasting terug te dringen. Hiervoor hebben werkgevers, werknemers en overheid het arboconvenant ‘Agro & arbo werkt beter’ gesloten. Tijdens de looptijd hiervan zijn veel oplossingen bedacht voor werkzaamheden die tot ernstige klachten leiden aan rug en ledematen. Komen deze hulpmiddelen op de Farbo-lijst, dan kunnen ook de kleinere bedrijven hiervan profiteren.

Goed veiligheidsniveau

Het bestuur van Stigas, waarin LTO, CUMELA, VHG, FNV en CNV zijn vertegenwoordigd, pleit voor behoud van de regeling gezien de rol die de regeling speelt bij het in gebruik nemen van de nieuwe arboregelgeving. Nu sommige regels worden versoepeld, kan de Farbo-regeling bijdragen aan het behoud van een goed veiligheidsniveau. Bovendien draagt de regeling bij aan re-integratie van werknemers van kleinschalige bedrijven. Dankzij tijdige aanschaf van ergonomische hulpmiddelen kan uitval vaak worden voorkomen.

De regeling voorziet volgens Stigas dus duidelijk in een behoefte en resulteert in minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Stigas kan zich voorstellen dat bij een modernisering van de regeling het maximum subsidiebedrag per investering wordt verlaagd.

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons