Stichting Champignondagen wijzigt plannen

december 12, 2015

De champignondagen in 2015 en 2017 komen te vervallen, ten faveure van een grootschalig evenement in combinatie met het 4-jaarlijkse ISMS congres. Dit naar aanleiding van de wensen van een groot aantal vaste standhouders.

De Stichting Champignondagen was voornemens om in 2015 de volgende editie van haar 2-jaarlijkse evenement “De Champignondagen” te doen plaatsvinden. Deze grootschalige vakbeurs in s’-Hertogenbosch met internationale allure werd in 2013 nog vormgegeven door de deelname van 83 standhouders, met gedurende 3 dagen bijna 2.500 bezoekers uit meer dan 60 landen.Tevens heeft de Stichting Champignondagen de uitdaging op zich genomen om in 2016 het mondiale 4-jaarlijkse ISMS-congres te gaan organiseren te Amsterdam.Vervolgens zou in 2017 wederom in s’-Hertogenbosch de volgende editie van De Champignondagen plaatsvinden.
 
Deze plannen met 3 jaar op rij een groot internationaal evenement in Nederland, bleken in de ogen van een groot deel van de standhouders en/of sponsors te ambitieus. De vraag rees of te maken kosten, telkenmale gerechtvaardigd zouden worden door de bezoekersaantallen. In diverse recente bijeenkomsten met de standhouders bleek er alleen draagvlak mogelijk voor annulering van de vakbeurs in 2015 en 2017, om vervolgens in 2016 te komen tot een combinatie, c.q. samenvoeging van het I.S.M.S. Congres in Amsterdam met de vakbeurs in s’- Hertogenbosch. Dit alles overwegende heeft het bestuur van de Stichting Champignondagen doen besluiten om de plannen zodanig bij te stellen dat tegemoet gekomen wordt aan de sterke voorkeur van één gecombineerde uitvoering in 2016 van het ISMS-Congres in Amsterdam met vakbeurs De Champignondagen in s’-Hertogenbosch. De edities van De Champignondagen in 2015 en in 2017 komen daarmee te vervallen.

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons