Skal verdenkt champignonbedrijf van fraude

mei 8, 2008

Tijdens een inspectie in 2006 is Skal mogelijke fraude op het spoor gekomen waarbij een bedrijf verdacht wordt gangbare champignons als biologisch op de markt te hebben gebracht.

Omdat Skal geen opsporingsbevoegdheid heeft is de zaak onmiddellijk overgedragen aan de Algemene Inspectiedienst voor verder strafrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en het dossier ligt op dit moment bij het Openbaar Ministerie.

Skal geeft voorrang aan de strafrechtelijke vervolging door het OM en wacht op haar beslissing. Als het OM het vermoeden van fraude bevestigt, trekt Skal het certificaat in. In dat geval mag het bedrijf geen bio-champignons meer in de handel brengen. Skal informeert de afnemers. Ondertussen heeft het bedrijf te kennen gegeven zelf te stoppen met handel in bio champignons.

De inspectie in 2006 was onderdeel van een projectinspectie bij meerdere ondernemers met zowel een landbouwbedrijf als een verwerkings- of handelsbedrijf. Projectinspecties zijn gericht op een groep geselecteerde bedrijven en op een specifiek onderdeel van de bedrijfsvoering. Het doel van deze projectinspectie was het administratief traceren van de financiële en de productstromen bij zowel gangbare als biologische champignons.

Naast onderzoek naar zeldzame fraude inspecteert Skal elk biologisch bedrijf minstens één keer per jaar. Skal houdt ook toezicht op de gehele keten, want ze heeft toegang tot alle schakels. Skal inspecteurs vergelijken de gegevens van het ene bedrijf met die van het andere. Zonodig neemt de inspecteur een accountant mee. Zo komt Skal  onregelmatigheden op het spoor.

In 2006 heeft Skal 205 ernstige afwijkingen geconstateerd in Nederland. Met een herinspectie ter plaatse controleert Skal of het bedrijf de afwijking heeft hersteld. Als sanctie heeft Skal op 12 verschillende landbouwbedrijven certificaten ingetrokken en éénmaal het certificaat van het gehele bedrijf ingetrokken. Deze afwijkingen waren:

           gebruik niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen;

           gebruik chemisch ontsmet uitgangsmateriaal;

           gebruik kunstmest;

           administratie gedurende lange periode niet inzichtelijk.

Daarnaast heeft Skal in 2006 40 meldingen in behandeling genomen, waaronder residuen van bestrijdingsmiddelen in importpartijen. In 10 gevallen heeft het onderzoek geleid tot afkeuring van de partij.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons