Reorganisatie PPO Paddestoelen

mei 8, 2008

Bij PPO Paddestoelen in Horst is commotie ontstaan als gevolg van een voorgenomen reorganisatie. Tweederde van het huidige personeel zou van het paddenstoelenonderzoek worden gehaald, en na de verhuizing naar Wageningen Universiteit (WUR) zou voor teeltonderzoek nauwelijks meer ruimte overblijven. WUR benadrukt het voorlopige karakter van de plannen.

Volgens goed ingelichte bronnen zijn de onderzoekers 26 september bijeen geroepen voor wat in eerste instantie de presentatie van een nieuw businessplan leek te zijn. Ton van Scheppingen, sinds 1 juli interim directeur bedrijfsvoering van Plant Sciences Group van WUR, kwam echter met de het voornemen van de directie om het personeelsbestand terug te brengen van 18 naar 5,5 fte.

Concreet zouden de plannen van de directie betekenen dat voor veel van de PPO-onderzoekers op termijn geen plaats is binnen de nieuwe Paddestoelen groep in Wageningen. Zij komen in een mobiliteitstraject. De betreffende medewerkers zijn op de hoogte gebracht.

In Wageningen zou dan vooral veredeling als onderzoeksveld blijven bestaan, terwijl voor teeltonderzoek (knopvorming en dergelijke) dan nauwelijks of geen ruimte meer is.

Al eerder was de kennisbijeenkomst ‘Paddestoelen in Wageningen’, die eigenlijk op 22 september had moeten plaatsvinden, uitgesteld. Als reden daarvoor werd genoemd ‘het stadium van de gesprekken tussen vertegenwoordigers van de sector, financiers van paddenstoelenonderzoek en WUR over de aanpassing van aard en omvang van het onderzoek aan de vragen vanuit de markt’.

Volgens de bronnen waren de OR en de PAK in eerste instantie niet op de hoogte van de voorgenomen ontslagen, en spoort de opzet niet met de wensen van de LTO Vakgroep Paddestoelen.

In de vakgroepbijeenkomst op 5 oktober, waar de nieuwe onderzoeksplannen aan de orde kwamen, bleek daar echter niets van. Voorzitter Hooijmans zei tijdens de vergadering, dat ‘reorganisatie bij PPO Paddestoelen noodzakelijk is geworden, omdat de orderportefeuille terugliep’. Wel heeft het vakgroepbestuur op 22 september richting WUR te kennen gegeven, dat onderzoek op het gebied van teelt, veredeling, gewasbescherming en kwaliteit als basis van het onderzoek in stand moet worden gehouden.

Volgens Hooijmans bedraagt het totale budget van PPO Paddestoelen zo’n 1 miljoen euro, waaraan de vakgroep ongeveer 1/3 bijdraagt. Op dit moment zou PPO Paddestoelen 5 à 6 ton tekort komen. Aan de hand van een door LNV, PPO en LTO op te stellen lange termijn agenda kan PPO haar nieuwe organisatie baseren.

De ‘langdurige en aanzienlijke achteruitgang in de orderportefeuille van het paddenstoelenonderzoek van WUR’, wordt door de anonieme bronnen rond PPO juist tegengesproken.

Erik Toussaint, Hoofd Communicatie van de Plant Sciences Group van WUR benadrukt in een reactie dat er sprake is van een ‘voorgenomen besluit’. “Er ligt inderdaad een businessplan en een strategisch personeelsplan. Samen vormen deze de basis voor de voortzetting van het paddenstoelenonderzoek in Wageningen. Deze – interne – plannen zijn echter niet definitief, ze zijn voorgelegd aan de ondernemingsraad en de bonden en ze kunnen dus nog worden bijgesteld.”

Volgens Toussaint is ‘niet meegaan naar Wageningen’ een verkeerde formulering. “De groep als geheel komt naar Wageningen, alleen, een waarschijnlijk kleiner deel van de groep zal daar op termijn verder gaan met paddenstoelenonderzoek.”

De oorzaken voor het voorgenomen besluit zijn volgens hem niet alleen gelegen in de achteruitgang van de orderportefeuille, ook hangt het samen met ideeën over de continuïteit van onderzoekskennis op dit gebied. “Er is wel draagvlak in de sector voor onderzoek, maar dan wel voor minder onderzoek”, aldus Toussaint.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons