Paddestoelendag 2008

mei 8, 2008

Op donderdag 24 april 2008 vindt voor de tweede maal Dé Nationale Paddestoelendag plaats.

Focus van de dag ligt op innovaties in de paddestoelensector. De leidraad voor het programma wordt gevormd door de sectorvisie 2020 van LTO paddestoelen, waaruit verschillende onderwerpen aan bod komen. Het uiteindelijke doel van de dag is telers bewust maken van mogelijkheden voor vernieuwing op het eigen bedrijf. Hiermee wil de organisatie van de dag ondernemers enthousiast krijgen om vernieuwingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Op deze dag presenteert PRI nieuwe faciliteiten aan de sector en licht zij toe op welke manier onderzoek hier een bijdrage aan kan leveren. Telers kunnen kennis maken met de nieuwste technieken van verschillende leveranciers. Daarnaast is er ruime aandacht voor (eigen) innovaties.

Lezingen

Dé Nationale Paddestoelendag wordt geopend door Directeur Landbouw van het ministerie van Landbouw en Visserij, Cees Oomen, die zijn visie over de Nederlandse paddestoelenteelt geeft. Naast de infomarkt met stands van toeleveranciers uit de sector, is er een programma met lezingen met innovatieve onderwerpen, zoals water en voeding voor de champignons, alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen en convenience food.

Sprekers zijn onder anderen Goos Cardol van ZLTO, Bas Toonen van Banken Champignons, Anton Sonnenberg van PRI Paddestoelen en Mark den Ouden van C Point.

Innovatietour

Verder wordt een innovatie tour georganiseerd waarin bedrijven en organisaties hun innovatie, zoals energie zuinige klimaat regelingen, nieuwe champignon diepvriesproducten, lekdichtheidsmeter voor teeltcellen etcetera kunnen tonen aan de bezoekers van de beurs.

Uiteraard is het leggen van onderlinge contacten tussen de genodigden een belangrijk aspect van deze bijeenkomst.

Er worden minimaal 250 vakbezoekers verwacht, terwijl een dertigtal standhouders uit de sector acte de présence zullen geven.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op het terrein van Wageningen UR.  

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door bijdrage van C point, DLV plant, PRI paddestoelen, LTO Nederland, Productschap Tuinbouw, MJA-e en ministerie van LNV.  

Voor een verslag van Dé Nationale Paddestoelendag 2007 klik hier.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons