Paddenstoelen en preventie hart- en vaatziekten

december 19, 2008

Onderzoek door de Universiteit Maastricht heeft uitgewezen dat in de uren na de consumptie van paddenstoelenextracten, er een versnelde verwijdering van vetten uit het bloed is waar te nemen. Dat zou op langere  termijn mogelijk kunnen leiden tot een verlaging van het risico op hart- en vaatziekten, vooral bij mensen met diabetes.

Het zijn bevindingen die nader onderzocht dienen te worden, vinden de onderzoekers. Ook het ICGV (het Innovatiecentrum Gezonde Voeding) te Venlo, dat opdracht gaf voor dit onderzoek, is die mening toegedaan.
Het onderzoek door de afdeling Humane Biologie van de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ richtte zich in eerste instantie op de werking van paddenstoelglucanen op nuchtere cholesterol- en bloedsuikergehaltes in het bloed. De uitkomsten van dat onderzoek waren echter negatief.

Waarom dit onderzoek?
De toenemende obesitas onder de Nederlandse bevolking leidt tot een stijging van hart- en vaatziekten en tot ouderdomsdiabetes. Vooral in combinatie met de vergrijzing leidt dit tot een zorgelijke afname van de volksgezondheid. Een verandering van het voedingspatroon is noodzakelijk. Voedingssupplementen – gewonnen uit eetbare paddenstoelen – zouden een belangrijke rol daarin kunnen spelen als die bijdragen aan een vermindering van het aantal hart- en vaatziekten en diabetes.
De Nederlandse champignonteelt heeft de afgelopen jaren een teruggang doorgemaakt. Vooral in Noord- en Midden-Limburg heeft dat economische gevolgen gehad. Het winnen van nieuwe producten uit paddenstoelen met een hoge toegevoegde waarde zou een belangrijke, nieuwe impuls kunnen geven aan deze sector.

Financiering
Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ICGV en is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Provincie Limburg, de Europese Unie (EFRO) en een consortium van MKB bedrijven waaronder Innerlife B.V. te Venlo en het Productschap Tuinbouw te Zoetermeer.

Paddenstoelen als voedingssupplement
Gelijktijdig met het onderzoek werd door het ‘Department of Marketing’ van de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan bij consumenten uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en België naar de beleving van paddenstoelen als supplement in voedingsmiddelen.
“De kennis van de paddenstoel is te beperkt en de beleving is te ongenuanceerd om te kunnen bouwen op de feitelijke positieve voedingseigenschappen”, aldus de eindconclusie van dit onderzoek. De consument vindt een paddenstoel ‘passief-gezond’ omwille van de waterbasis. Actieve eigenschappen worden niet onderkend en kunnen dus ook niet gebruikt worden om paddenstoelextracten te vermarkten.

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons