Opening Cox

mei 8, 2008

Op 18 april is de nieuwe kwekerij van Jos en Wilma Cox in Broekhuizen feestelijk geopend. Ter gelegenheid hiervan werd er door enige toeleveranciers een minisymposium georganiseerd, onder de titel: ‘Champignons kweken in 2018. Kies je kansen!’

Een groot aantal toeleveranciers en collega-telers hadden de weg naar Broekhuizen gevonden om de familie Cox te feliciteren en het symposium bij te wonen.

Voor de officiële opening door Martin Olde Monnikhof van LNV, lieten enkele sprekers hun licht schijnen over hoe er in 2018 champignons gekweekt zouden kunnen worden. Roland van Doremaele van Christiaens, een belangrijke partner bij de bouw van het nieuwe bedrijf, benadrukte dat er een intensievere ketensamenwerking moet ontstaan om verder te kunnen kijken in de toekomst. Hij ziet ook mogelijkheden voor horizontale integratie. Dat houdt in dat bedrijven uit andere sectoren samenwerken met bedrijven in de paddenstoelensector. Van Doremaele denkt dat het de vooruitstrevende bedrijven zijn die er voor zullen zorgen dat verticale en horizontale samenwerking wordt bereikt. “De terugtrekkende overheid heeft als gevolg dat de sector zelf actie moet ondernemen.”

Olde Monnikhof hield een gloedvol betoog over de nieuwe kansen die de sector dient te grijpen. “ Het is aan de sector zelf om te onderkennen dat er zaken moeten worden veranderd. De eerste schreden zijn gezet, goede initiatieven als ‘Telen met toekomst en MJA-E bewijzen dat de sector vooruit wil. Bij innovatieve initiatieven wil de overheid graag helpen. De sector zelf bepaalt zijn toekomst!”

Peter van der Werf van adviesbureau Accon AWM,  vertaalde de macrobeschouwingen naar ondernemersniveau. Voor bedrijven die door willen in de paddenstoelenteelt ziet Van der Werf drie opties. De eerste is de rol aannemen van nichespeler. Optie twee is ‘kostenleiderschap’. Dat betekent massa maken waardoor de kostprijs laag is. En tenslotte: samenwerken. Daarmee sloot hij zich aan bij Olde Monnikhof en van Doremaele. 

Opening

Door het onthullen van drie natuurstenen champignons, symbool voor de drie productiebedrijven van de familie Cox, werd de nieuwe kwekerij officieel geopend.

Jos en Wilma Cox zijn intussen de trotse eigenaars van drie champignonteeltbedrijven: Een in Leunen en twee in Broekhuizen. Het nieuwe bedrijf in Broekhuizen telt 8 cellen van elk 1400 vierkante meter teeltoppervlak. Het is een ‘state of the art’ snijbedrijf, de stellingen zijn 8 bedden hoog en ieder bed is 160 centimeter breed. Op de brede werkgang bevindt zich een vaste band om de champignons naar de sorteerhal te brengen. Hier neemt een installatie van WeBe Systems de regie over en vult de bakken af in diverse sorteringen.

Compost betrekt Cox van Walkro, en de dekaarde komt van BVB Euroveen. Jos en Wilma Cox produceren met hun bedrijven dus ruim 200 ton champignons per week, en behoren daarmee tot de top in de snijwereld.

Ga naar de fotoserie van dit evenement.

Meer over de opening en het symposium in Paddestoelen 3.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons