NVWA: ‘Donkere teelten’ voldoen voor 93% aan gewasbeschermingsregels

november 26, 2021

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) hield in 2020 gerichte inspecties in de ‘donkere teelten’: champignonteelt en witloftrek. Uiteindelijk voldeed 93 procent aan de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Inspecteurs van de NVWA hebben in 2020 gerichte bedrijfsinspecties uitgevoerd op 27 bedrijven met donkere teelten (17x bij geregistreerde champignonbedrijven en 10x bij witloftrekteelt). De focus lag tijdens deze inspecties op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit onderzoek gebeurde mede naar aanleiding van een melding van onjuist gebruik in de witlofteelt in 2018.

Werkwijze

De inspectie richtte zich op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden; het op voorraad of voorhanden hebben, en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, invulling van de gewasbeschermingsmonitor, de keuringsplicht toedieningsapparatuur, de zorgplicht, bezit van een correct bewijs van vakbekwaamheid en alle administratieve verplichtingen. Daarnaast is op de bedrijven een gewasmonster van de geteelde producten voor laboratoriumanalyse genomen.

Onvolkomenheden in administratie

Uit de resultaten van deze gerichte inspecties in 2020 blijkt, dat bijna 93 procent van de geïnspecteerde bedrijven de regels omtrent gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgt. Deze 93 procent nadert het streefpercentage van minstens 95 procent naleving. Echter, dit gunstige eindbeeld werd pas bereikt, nadat de geïnspecteerde bedrijven de mogelijkheid benutten om onvolkomenheden te herstellen. Dit gebeurde bij een tiental bedrijven, waarbij het veelal ging om administratieve zaken. De meest voorkomende onvolkomenheden hadden betrekking op de gewasbeschermingsmonitor, de biociden-administratie en het inleveren van vervallen middelen.

Tweemaal op rapport

Daarnaast waren er toch nog twee bedrijven waar handhavend is opgetreden (dit betrof in beide gevallen champignonteeltbedrijven). Dat betekent dat door de inspecteurs een rapport van bevindingen is opgemaakt. voor een overtreding met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op een van de bedrijven betrof de overtreding overdosering van een toegelaten middel en op het andere bedrijf was er sprake van mogelijk gebruik van een niet-toegelaten middel. Een van deze bedrijven heeft naast het rapport van bevindingen ook een schriftelijke waarschuwing ontvangen voor een aantal verschillende administratieve overtredingen. Op basis van een rapport van bevindingen kan eventueel een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Op basis van de gewasmonsteranalyse zijn er geen overtredingen vastgesteld.

Hoge herstelratio

Alhoewel het eindbeeld van 93 procent naleving een positief beeld oplevert, vindt de NVWA het aantal bedrijven dat onvolkomenheden moest herstellen vrij hoog. De NVWA is daarom bezig met een verkenning van mogelijkheden om het bewustzijn van de administratieve verplichtingen bij telers te verhogen.

 

Foto: Con Hermans, AdVisie

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons