Nieuwe voorzitters CNC en C4C Holding

juni 18, 2012

Tijdens de algemene ledenvergadering van CNC is Cor Beerepoot verkozen tot bestuursvoorzitter van champignontelerscoöperatie CNC en Rian Verwoert gepresenteerd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Beerepoot en Verwoert volgen Frans Brienen op, die na 12 jaar gecombineerd voorzitterschap bij coöperatie CNC en C4C Holding, afscheid heeft genomen.

Een niet-lid van CNC is nu voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van C4C Holding. Voorheen was de voorzitter van het CNC-bestuur tegelijkertijd ook voorzitter van de RvC van C4C Holding. Dat is nu losgelaten. Afwegingen die een rol hebben gespeeld bij deze keuze zijn een steeds kleiner actief ledenbestand bij CNC, het tijdsbeslag en de deskundigheid die een zware, gecombineerde voorzittersrol bij CNC en C4C vragen. Formeel verandert er weinig. Binnen de RvC blijven de bestuursleden van CNC in de meerderheid. De zeggenschap over C4C blijft bij de leden van de coöperatie CNC.

 

Rolverdeling
Verwoert is samen met de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de strategie en activiteiten van de bedrijven van C4C Holding. Beerepoot gaat zich als voorzitter van het coöperatiebestuur bezighouden met de ledenfinanciering, ledencommunicatie en het voorzitten van coöperatiebijeenkomsten.
De ambitie van Verwoert is dat C4C staat als een huis in het belang van de aandeelhouders, de leden. Verwoert: “Innovaties en interne kostenbesparingen spelen daarbij een belangrijke rol. Kostenbesparingen binnen de C4C-bedrijven versterken de internationale concurrentiepositie en dragen bij aan verbetering van het resultaat. Tegelijkertijd is investeren in onderscheidend vermogen hard nodig om het bestaansrecht van C4C en van Nederlandse champignontelers in de toekomst zeker te stellen. Gezien de marktsituatie is dat geen luxe maar bittere noodzaak.” Voor Beerepoot staat communicatie met de leden centraal. Beerepoot: “Ik wil me ervoor inzetten dat de leden goed worden geïnformeerd en tijdig worden betrokken in de besluitvorming.”

Rian Verwoert is sinds 2008 lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Verwoert was twaalf jaar algemeen directeur van Koninklijke Fruitmasters in Geldermalsen. Sinds 2011 is hij wethouder in de gemeente Neerijnen en tevens werkzaam als zelfstandig adviseur en ondernemer.

Cor Beerepoot had tot 2009 een champignonteeltbedrijf gespecialiseerd in de machinale oogst van champignons met een teeltoppervlak van 24.000 m2 in het Brabantse Someren-Heide. Sinds 2008 is hij lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding en bestuurslid van coöperatie CNC.
Tijdens de algemene ledenvergadering presenteerde de directie van C4C Holding de jaarcijfers over 2011. De omzet van C4C Holding, waarvan coöperatie CNC eigenaar is, steeg ten opzichte van 2010 met 9% naar 220 miljoen euro. Zie ook een eerder bericht op onze site.

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons