Nieuwe MJA-e ondertekend.

mei 8, 2008

Op Dé Nationale Paddenstoelendag op 26 april werd ook stilgestaan bij de ondertekening van het nieuwe convenant Meerjarenafspraak Energie (MJA-e) 2007-2011.

In de eerste MJA-e 1995-2005 kwamen bijna 300 kwekers en overheid overeen de energie-efficiëntie te verbeteren. In die periode is het energiebewustzijn sterk toegenomen en monitoringresultaten laten zien dat deelnemende telers 26% energiebesparing bereikten. Naast het directe financiële voordeel die dit de teler oplevert, is de teelt milieuvriendelijker geworden. In de periode is een uitstoot van 105 kton CO2 vermeden, hetgeen goed is voor het milieu en het imago van de sector.


Voorzitter van het PT D. Duijzer, LTO vakgroep paddenstoelen voorzitter K. Hooijmans en direchteur Landbouw van LNV C. Oomen ondertekenen de nieuwe Meerjarenafspraak.

In de sector kan nog steeds energie bespaard worden. Eind 2006 besloten sector en overheid daarom een nieuwe MJA-e af te sluiten voor de periode 2007-2011. Het nieuwe convenant heeft als doel de energie-efficiëntie van de paddestoelenteelt met 2,5% per jaar te verbeteren. Tevens stelt het convenant tot doel bij investeringsmomenten de rendabele mogelijkheden voor duurzame energie te implementeren. De sector wordt op 50/50 basis financieel ondersteund door de overheid in onderzoek, voorlichting en demonstratie-projecten. MJA-e deelnemers worden voor het nemen van maatregelen op hun bedrijf ondersteunt door een programma van activiteiten van de stuurgroep MJA-e paddenstoelen. In deze stuurgroep werken de LTO Vakgroep Paddestoelen, Productschap Tuinbouw, Ministerie van LNV, SenterNovem en paddestoelentelers samen.

Reeds 66 telers -goed voor 52% van het productieareaal- verklaarden dat energiebesparing een integraal onderdeel vormt van hun bedrijfsvoering en daarmee deel te nemen aan het nieuwe convenant.

Telers kunnen zich voor deelname aanmelden via SenterNovem (d.hartkamp@senternovem.nl; 030 2147834) of via ZLTO (lgoedh@zlto.nl; 013 583 62 58).

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons