Nieuwe GMO pas in 2009

mei 8, 2008

De wijziging in het GMO-subsidiesysteem wordt pas in 2009 doorgevoerd. Volgens koepelorgansisatie Dutch Produce Association (DPA) is dit gunstig voor telers.

Telersverenigingen komen nu niet in de knel met de aanvraag voor Europese gelden voor hun plannen in 2008.

Negentien telersverenigingen in de groente- en fruitsector krijgen dit jaar circa 80 miljoen euro GMO-subsidie uit Europa. Bij telersverenigingen bestond de zorg dat de aanvraag voor afzetprogramma’s voor 2008 in de knel zou komen.

Naar verwachting besluit de Europese Ministerraad half juni over de GMO-voorstellen. Volgens Ad Klaassen van DPA zal de uiteindelijke verordening niet veel afwijken van de plannen van de Europese Commissie.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons