Nieuw bestuur Vakgroep Paddestoelen

mei 8, 2008

De definitieve invulling van het nieuwe bestuur van de Vakgroep Paddestoelen van de ZLTO is een feit. ‘Jong én ervaren’, zo omschreef Jos Heeren, voorzitter van de vertrouwenscommissie, de groep op 10 maart in Vught. Daar vond de laatste vakgroepvergadering onder leiding van het interim-bestuur plaats. In de zaal: 65 leden.

Het voorgestelde nieuwe bestuur werd unaniem goedgekeurd. De portefeuilles werden verdeeld over Ko Hooijmans (57) uit Maasdriel, Warmolt Boer (33) uit Hoogeveen, Helma Polman (42) uit Boekel, Gerard Sikkens (34) uit IJsselstein en Gerrit van Leeuwen (52) uit Swolgen, tot deze vergadering interim-voorzitter. Voor het behartigen van de belangen van andere paddestoelentelers is voor een adviseur gekozen. Bert Rademakers vult deze functie in. Van Leeuwen draagt de voorzittershamer over aan Ko Hooijmans.

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit twee mensen uit LLTB-geledingen, twee uit de ZLTO en één uit LTO-Noord. De belangenbehartiging voor de mechanische oogst ligt bij Sikkens en Hooijmans. Voor de handoogst hebben Polman, Van Leeuwen en Boer zitting in het bestuur. Boer en Van Leeuwen hebben daarnaast belangen in de compostproductie en de afzet.

Na de benoeming van het nieuwe bestuur kreeg het PPO in de persoon van Robert van Loo, locatiemanager PPO paddestoelen, de gelegenheid om de waarde van het onderzoek en de innovatie te presenteren. Volgens Van Loo krijgen de kwekers voor elke euro die zij investeren uiteindelijk vijf euro terug.

Een rendement van 500 procent is volgens hem haalbaar. Met het huidige budget van 1,8 miljoen euro kan voor de sector dan een rendement van 10 tot 13 miljoen euro per jaar worden behaald. Een duidelijke boodschap naar de sector dat onderzoek loont. Over de rol van PPO en het rendement van onderzoek en innovatie zei Van Loo: “Uw probleem is mijn probleem.”

Verder werd in Vught gepraat over de champostproblematiek. De meeste aanwezige telers vinden dat de compostleveranciers te weinig verantwoordelijkheid nemen op dit vlak. “Ze maken zich er gemakkelijk van af”, zei Peter van Asseldonk. Het vakgroepsbestuur zegt er intussen alles aan te doen om het probleem in Den Haag onder de aandacht te brengen en oplossingen te zoeken.

Tijdens de vorige ledenvergadering bleek niet iedereen achter de bestuursvoorstellen met betrekking tot de besteding van de PT-gelden te staan. De afgelopen periode zijn er met zowel ondernemers van de mechanische oogst- als handoogstbedrijven, rondetafelgesprekken gevoerd. Hieruit bleek dat de sector als één collectief wil optreden. Wel willen de leden kijken of een splitsing van de heffingen mogelijk is. Daarnaast willen de leden nauwer betrokken zijn bij de programmering van het onderzoek. Een definitief voorstel over het onderzoeksprogramma en de besteding van de PT-gelden volgt later.

Tenslotte stond in Vught ook het onderwerp arbeid op de agenda. Er is er nog geen nieuwe datum voor CAO-onderhandelingen met de FNV afgesproken. Er ligt een eindbod, en het is nu aan de FNV om dit aanbod te accepteren.

Meer over de bijeenkomst in Paddestoelen en Mushroom Business.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons