Monitoringsrapportage MJA-e Paddenstoelen

mei 8, 2008

De paddestoelensector bereikte in het jaar 2006 een verbetering van de energie-efficiëntie van 25% ten opzichte van 1995. Daarmee heeft de sector haar Meerjarenafspraakdoelstelling van 22% ruimschoots gehaald. Het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik was in 2006 2,8%, terwijl gestreefd werd naar 5,5% Dit blijkt uit de nu openbaar gemaakte monitoringsrapportage, die is opgesteld door Syncera in opdracht van SenterNovem.

De sector wist in de periode 1995-2006 de uitstoot van 122 kton CO2 te vermijden. Dit is onder andere gelukt door het toepassen van kortere teeltschema’s, schaalvergroting, gebruik van doorgroeide compost en zuiniger HR ketels. De toepassing van duurzame energie zag het afgelopen jaar een toename van 0,3% ten opzichte van 2005, ondanks dat er juist minder groene stroom werd ingekocht. Dit komt door het toenemend gebruik van koude-warmteopslag (inclusief vijvers).

Nieuwe MJA-e

De sector denkt de komende jaren nog meer winst te kunnen behalen. Op de Nationale Paddestoelendag, 26 april, ondertekende de sector een nieuwe MJA-e + Paddestoelen voor de periode 2007-2011. Doel is om de energie-efficiëntie van de paddestoelenteelt verder te verbeteren met 2,5% per jaar en de rendabele opties voor duurzame energie toe te passen. De sector krijgt daarvoor financiële steun van de overheid.

Ga direct naar de monitoringsrapportage.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons