LTO: Boeren en tuinders krijgen steun in de rug door kabinetsplannen

september 18, 2008

LTO is tevreden over de richting die het kabinet op sociaaleconomisch gebied inslaat. Door lastenverlichting, stimulering van ondernemerschap en vernieuwing krijgen boeren en tuinders een steun in de rug, vindt de organisatie.

Ook het behoud van het accijnsvoordeel voor rode diesel en de aandacht voor innovatie beoordeelt LTO positief. Voorzitter Albert Jan Maat zegt de verduurzamingsambities van het kabinet te steunen, maar vraagt wel aandacht voor de economische positie van de sector. LTO is kritisch op de voorgestelde zelfstandigenaftrek vanaf 2010. De organisatie vreest dat daardoor de positie van zelfstandigen onder druk komt te staan.
Stichting Natuur en Milieu (SNM) vindt dat het kabinet de extra aardgasbaten niet moet gebruiken voor de schatkist, maar voor investeringen in duurzame energie. Ook andere milieuorganisaties zijn niet tevreden over de Miljoenennota.
De staat ontvangt in 2009 14,1 miljard euro aan aardgasbaten en geeft 1,5 miljard euro uit aan energie en klimaat. “Uit de begroting blijkt dat het kabinet volstrekt niet doordrongen is van de urgentie van de milieuproblematiek”, aldus SNM-directeur Mirjam de Rijk.
LNV wil de milieuproblemen te lijf gaan door het koopgedrag van consumenten te veranderen. Volgens De Rijk gaat dit voorbij aan het feit dat 80 procent van de landbouwproductie wordt geëxporteerd.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons