Lijmpoging CAO-overleg

mei 8, 2008

FNV Bondgenoten en de werkgevers proberen op hoger niveau de cao-onderhandelingen voor de paddestoelensector nieuw leven in te blazen. De sector heeft al twee jaar geen cao en wil afspraken over invoering van minimumloon voor oogstwerkzaamheden.

”Er zijn wat contacten om het overleg weer in het rechte spoor te krijgen”, stelt Frank de Wijs, beleidsmedewerker sociale zaken van ZLTO.

De onderhandelingen werden in december gestaakt, toen de werkgevers in de sectorcommissie paddenstoelen stelden niet meer met onderhandelaar Wim Baltussen te willen praten. Of die voorwaarde nog steeds overeind staat bij werkgevers wil De Wijs niet zeggen. ”Er moet toch een cao komen. Het heeft geen zin hier iets over te roepen.”

Nu wordt de problematiek van de gestaakte cao-onderhandelingen besproken in het voorzittersoverleg voor de agrarische sector, een overlegorgaan tussen ondermeer werkgevers en werknemers. ”We willen wel weten waar de pijnpunten nu liggen”, zegt Baltussen. ”Het uitgangspunt blijft dat ik eerste onderhandelaar ben.”

Beide partijen noemen het noodzakelijk snel tot cao-afspraken te komen. De werkgevers willen een versobering van de salarissen voor oogstwerkzaamheden, zoals dat ook al in andere tuinbouw-cao’s is vastgelegd.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons