Ledenvergadering Vakgroep Paddestoelen.

mei 8, 2008

Op donderdag 5 oktober vond in Vught de eerste ledenbijeenkomst van de ZLTO vakgroep Paddestoelen plaats met het nieuwe vakgroepbestuur. Naast de lopende zaken was er veel aandacht voor communicatie, zowel tussen leden en bestuur alsook, middels een ‘charme offensief’, naar buiten toe.

Voorzitter Ko Hooijmans gaf in zijn welkomstwoord aan, dat zijn bestuur communicatie met de leden erg belangrijk vindt en veel wisselwerking zoekt. In de sector gaat het volgens hem weer wat beter, op de versmarkt mede geholpen door een aantrekkende Oost-Europese economie. “Ik denk dat de Nederlandse bedrijven die er nu zijn, ook zullen blíjven. Wel moeten we de kansen die er liggen pakken, en uitstralen dat we geloof hebben in onszelf.”

Luc Goedhart gaf een overzicht van de champostproblematiek. De vakgroep lobbyt samen met VROM in Brussel om champost als compost aan te merken en niet meer als dierlijke mest. Ook vecht de vakgroep voor behoud van Carbendazim en Topsin voor het gebruik in de champignonteelt.

Helma Polman presenteerde de discussienota Promotie 2007-2010. Dit plan legt de nadruk voor promotie van verwerkte champignons de komende jaren op de Franse en Nederlandse markt. Voor de versmarkt richt men zich met name op Engeland, Frankrijk en Nederland. Een innovatieplan moet leiden tot een groter paddenstoelenassortiment in het schap. Er wordt bij promotie vooral ingezet op ‘gemak’ en niet op ‘gezondheid’. Volgens Polman omdat dit (met name in Engeland) bewezen succesvol is, en ook omdat er nu eenmaal keuzes gemaakt moeten worden.

Ko Hooijmans gaf een toelichting op het afblazen van het evenement ‘Paddestoelen in Wageningen’. In plaats van het evenement heeft een gesprek plaatsgevonden met de WUR driectie. “Reorganisatie bij PPO Paddestoelen is noodzakelijk, de orderportefeuille liep terug” aldus Hooijmans. Wel heeft het vakgroepbestuur aangegeven dat onderzoek op het gebied van teelt, veredeling, gewasbescherming, en kwaliteit in stand moet worden gehouden. De vraag ‘wat levert het onderzoek eigenlijk op?’ kwam ook deze middag weer op tafel. Hooijmans:”We moeten het onderzoek wel een kans geven, maar wij als bestuur zullen zakelijk en efficiënt met deze materie omgaan.” Zie ook het bericht over de reorganisatie bij PPO Paddestoelen op deze site.

De hoogte van de areaalheffing is voor 2006 vastgesteld (gehalveerd) op 82 cent per vierkante meter, wat ongeveer 650.000 euro oplevert. Samen met PT kan zo reclame en onderzoek gecontinueerd worden.

Bestuurslid Warmolt Boer gaf een overzicht van de Vervolgaanpak MJA-e, en het (financiële) belang voor de sector om de energieafspraken op te volgen. Zie voor een artikel over dit onderwerp het komende nummer van Paddestoelen.

Dan het charme offensief. Ko Hooijmans legt uit:”We moeten, ook al gaat het niet denderend, in onszelf geloven, anders kun je van anderen niet verwachten dat zij het wél doen.” Het bestuur wil de sector de komende tijd positief over het voetlicht brengen.

Zie voor een volledig verslag van de vergadering het komende nummer van Paddestoelen.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons