Kleine omzetstijging c4c Holding

januari 10, 2011

Op 10 juni, tijdens de Algemene Ledenvergadering van champignontelerscoöperatie CNC, presenteerde de directie van C4C Holding de jaarcijfers over 2010. De omzet van C4C Holding (100% in eigendom van coöperatie CNC U.A.) steeg ten opzichte van 2009 met 5% naar 201 miljoen euro. Tevens werd bekendgemaakt dat Ger Gasseling wordt opgevolgd door Simon Hoenderop.

Bij de grondstoffenbedrijven is een omzetstijging van 3,3 miljoen euro gerealiseerd. Deze toename is toe te schrijven aan een stijging van het geproduceerde volume van ruim 10% (4,9 miljoen euro positief) en een prijsdaling van de compost van 3,3% (1,6 miljoen euro negatief). Bij de champignonverwerkende bedrijven steeg het verwerkte tonnage champignons ten opzichte van 2009 mede door een verbeterde exportpositie en de introductie van nieuwe producten. De omzet van diepvriesproducten steeg met meer dan 40% ten opzichte van 2009. In de kernmarkten bleven de verkoopprijzen stabiel, maar de gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs daalde met 3,9%.  

Resultaten
Hoewel de omzet hoger is dan verwacht, zijn de resultaten achtergebleven. Het bedrijfsresultaat daalde van 6,3 miljoen euro in 2009 naar 5,6 miljoen euro in 2010. Bij de grondstoffenbedrijven is dit veroorzaakt door hogere dieselprijzen en hogere prijzen voor stro en paardenmest. Vanwege de lopende contracten zijn deze kostenstijgingen vorig jaar niet doorberekend in de verkoopprijzen van de compost. Bij de champignonverwerkende bedrijven bleven de resultaten achter bij de verwachting als gevolg van hogere integratiekosten voor FLM Foodingredients en lagere prijzen van (half)conserven. Wel trad in de tweede helft van 2010 herstel op.

Nieuwe CFO voor C4C Holding
Simon Hoenderop is de nieuwe Chief Financial Officer van C4C Holding. Hij volgt Ger Gasseling op, die vandaag na afloop van de Algemene Ledenvergadering van CNC afscheid neemt en met pensioen gaat. Hoenderop, 48 jaar, heeft diverse financiële managementfuncties bekleed bij onder meer Shell, voedingsmiddelenconcern Koninklijke Wessanen en investeringsmaatschappij Annexum. Hij hoopt met zijn opgedane kennis en ervaring een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van C4C Holding.
Zijn taak bij C4C is financieel rapporteren en het verhaal achter de cijfers achterhalen en bijsturen. Ook is de relatie met de banken van groot belang. Hoenderop: “Mijn werkzaamheden gaan verder dan alleen financieel rapporteren; ik signaleer ook en denk mee over oplossingen.“

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons