Kamp opent Upcycling Gemert

september 13, 2016

Op maandag 12 september verrichte Minister van Economische Zaken Henk Kamp de officiële opening van Upcycling Gemert op het bedrijf van de familie Van den Boomen.

Upcycling Gemert heeft een nieuw proces ontwikkeld dat biomassa, in dit geval champost van Champignonkwekerij Gemert, omzet in warmte en mest- en brandstoffen. De vrijgekomen warmte wordt toegepast op de eigen kwekerij, de gaskraan staat sinds een half jaar dicht. Dit bespaart de kwekerij nu al 200.000 kuub gas op jaarbasis. Maar de warmte kan ook worden aangewend voor andere bedrijven of woningen in de buurt. Daarnaast wordt ook bespaard op transportkosten van het restproduct (dat, aangevuld met varkensmest kan dienen als kunstmest en compost) en worden CO2 emissies beperkt. Op het terrein zijn drie tunnels met spigotvloeren en een biofilter gebouwd, waar de champost wordt verwerkt.

‘Sociale knutselaars’

De genodigden konden een klein lezingenprogramma bijwonen, waarbij enkele van de vele partners in dit project (Ingenia, ZLTO, Rabobank, Foodtech Brainport, gemeente Gemert-Bakel) uitleg gaven over het unieke proces, de afgelegde weg en de bijdrage die Upcycling Gemert hiermee levert aan een omslag naar duurzame energie en een circulaire economie.

Eregast was uiteraard Minister Kamp. Hij prees de familie Van den Boomen, omdat ze naast hun ‘gewone’ bedrijfsvoering, in een krimpende sector, dit duurzame én werkbare initiatief hebben opgezet, en zo niet alleen waarde voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving en de champignonsector hebben gecreëerd. Daarom, en omdat het proces rendabel is, heeft de overheid aan de ontwikkeling mee betaald. De innovatie van Upcycling Gemert staat niet op zichzelf, gaf Kamp aan. “De economische groei van Brabant is hoger dan het Nederlandse gemiddelde, en van de 100 bedrijven aan de innovatie top, zijn een ¼ in deze provincie gevestigd. Brabanders zijn ‘knutselaars’ en sociaal, ze werken goed samen met andere partijen.” De Minister wenste het bedrijf tot slot een lange en succesvolle toekomst.

Bij het nieuwe gebouw verrichte Kamp na de lezingen met een druk op de knop de officiële opening. De genodigden konden na de lunch een kijkje nemen in het gebouw van GTL Europe signatuur.

In het volgende nummer van Paddestoelen meer aandacht voor Upcycling Gemert en het champostproces.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons