Hooymans verzet de bakens

juni 29, 2011

Hooymans Compost bv in Kerkdriel heeft afgelopen jaar enkele veranderingen doorgevoerd in de eigen bedrijfsvoering, om nog meer marktgericht te kunnen werken.

Het bedrijf heeft de laatste jaren zijn focus sterk gericht gehad op de externe omgevings- en marktfactoren in de sector. De opgedane kennis, kunde en ervaring moesten echter wel geïmplementeerd worden in het bedrijf om responsief in te kunnen blijven inspelen op een zeer snel veranderende markt(vraag). Piet Lempens van het compostbedrijf: “De Nederlandse champignonsector heeft het moeilijk gehad de laatste jaren. De versmarkt kreeg te maken met een dalende zloty en een dalend pond, en de conservenmarkt met productiebeperkingen. Dit alles heeft directe invloed op de vraag naar compost in Nederland. Zowel de telers als wij als toeleverancier waren gewend om heel efficiënt veel van hetzelfde te maken. Als daar dan minder vraag naar komt, moet je de bakens verzetten.”

 

Organisatiekundige aanpak

Om dit te realiseren werd er gekozen voor een organisatiekundige aanpak, in nauwe samenwerking met Martin van den Heuvel, arbeids- en organisatiekundige van Vital Business Solutions (VBS) te Lochem. Alle facetten binnen de organisatie werden door VBS onderzocht binnen het kader van Champ2Champ, en waar nodig aangepast.

Uitgangspunt was het samenvoegen/combineren van de organisatiedoelen met de persoonlijke doelen van de medewerkers, en het scheppen van een goede werkomgeving waar die doelen verwezenlijkt kunnen worden en waar talent kan doorgroeien. Een balans tussen deze aspecten leidt tot plezier in het werk, een kwalitatief beter product en een goed bedrijfsresultaat. Een belangrijk uitgangspunt was ook, dat bij de aanpak alle bedrijfsonderdelen en medewerkers betrokken dienden te worden. Het project werd uitgevoerd vanaf de tweede helft van 2010 tot en met begin 2011.

 

Mee veranderen

VBS trof bij Hooymans veel passie aan. Management en medewerkers zijn voortdurend bezig om de organisatie waar nodig aan te passen om de doelen te bereiken. Werknemers functioneren zeer autonoom binnen een platte organisatiestructuur. Op basis van het onderzoek is gestart met het aanscherpen en doorontwikkelen van het functiehuis, waardoor ieders verantwoordelijkheden binnen het bedrijf duidelijker zijn geworden, en het houden van functioneringsgesprekken. Activiteiten die weinig bijdragen aan het bedrijfsresultaat zijn gestopt. Alle medewerkers zijn middels zogenaamde werkconferenties nauw bij de veranderingen betrokken, en een aantal medewerkers en managers hebben vervolgens coaching / training doorlopen.

 

Blij met de resultaten

Naast het organisatorische aspect  zijn er ook technische investeringen gedaan, en levert Hooymans bovendien meer diversiteit in het productaanbod. “We veranderen mee met onze klanten, en leveren meer maatwerk en een breder assortiment, zoals kastanje, pakketten, Eko, en verschillende bijvoedingen”, aldus Lempens. Tenslotte is men ook op zoek gegaan naar uitbreiding van het klantenbestand.

Hooymans Compost is blij met de resultaten: “We zijn, mede door deze investering,  klaar voor de toekomst en dat zal iedereen op positieve wijze blijven merken!”.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons