Gestegen grondstofprijzen drukken winst C4C Holding

mei 25, 2012

Uit  het jaarverslag van C4C Holding blijkt dat het jaar 2011 werd gedomineerd door sterk gestegen grondstofprijzen, waaroor het resultaat van de grondstoffenbedrijven daalde ten opzichte van 2010. De champignonverwerkende bedrijven lieten daarentegen een stijging van het resultaat zien. Voor C4C in totaal is een iets beter resultaat over 2011 geboekt. Het bedrijfsresultaat voor belasting daalde lichtjes van 5,6 naar 5,3 miljoen euro, de totale netto winst bedroeg bijna 203.000 euro.

De omzet van C4C holding is gestegen van 201 miljoen euro in 2010 naar bijna 220 miljoen euro in 2011. CNC Grondstoffen had in 2011 te maken met een beperkte beschikbaarheid en prijsstijgingen van paardenmest en stro. Dit heeft een wissel getrokken op de resultaten. De kwaliteit van de doorgroeide compost en dekaarde is behoudens een klein aantal weken als goed ervaren.  Er is ook meer compost afgezet, 417.000 ton, een stijging van ruim 5% ten opzichte van 2010. Ook werd ruim 5% meer dekaarde verkocht met bijna 171.000 m3. CNC Exotic Mushrooms is een bedrijf dat nog steeds snel groeit.
 
Verwerking                                                                                                                 Champignonverwerker Lutèce heeft optimaal weten te profiteren van marktexpansie buiten Europa, en de operationele kosten zijn niet meegestegen met het het niveau van de omzetstijging. Dat is goed nieuws. Het verkoopvolume lag 10% hoger dan een jaar eerder, met name door de afzet naar landen buiten Europa. Bij FLM Foodingredients is de productiecapaciteit met 30% verhoogd. Ook hier is afzetgroei mede gerealiseerd door een stijging van de export naar de Verenigde Staten.

 

Vooruitblik 2012                                                                                                      
In totaal is de verwachting voor C4C gematigd positief. De verkoopprijzen voor doorgroeide compost zijn verhoogd om de kostenstijgingen van de grondstoffen te compenseren. De grondstoffenbedrijven zullen naar verwachting in heel 2012 op vrijwel volledige capaciteit draaien. Ten aanzien van belangrijke externe kosten als grondstoffen en brandstof is de verwachting dat deze structureel op een hoger niveau blijven.  Bij de champignonverwerkende bedrijven wordt in 2012 een lichte stijging van het verkoopvolume vooruitgezien. Wel is een verkoopprijsstijging meegenomen, gebaseerd op de kostenstijgingen van onder meer blik en energie. In het retailkanaal staan in heel West-Europa de prijzen onder druk. Er zullen een aantal nieuwe producten op de markt komen, zowel vanuit PluQ en Lutèce. Ook wordt ingezet op een stijging van de verkoop buiten Europa.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons