Fysieke belasting

mei 8, 2008

In het arboconvenant voor de agrarische sector zijn plannen ontwikkeld om de veiligheid en gezondheid van het werk te verbeteren. In de paddestoelensector werd de aandacht gevestigd op lichamelijke belasting bij de handoogst van champignons. Doel van het project was om vast te stellen of alternatieven voor de standaard oogstmethode konden bijdragen aan een vermindering van die belasting.

Hiertoe werden door PPO Paddestoelen waarnemingen gedaan op bedrijven met de volgende varianten op de standaardwerkwijze; een bedrijf met éénpootstelling met gebruik hydraulische plukwagen; een bedrijf met High Speed Picker, een bedrijf met hydraulische pluklorrie, en een bedrijf met kisten in één laag opgesteld in rijen. Deze situaties werden afgezet tegen een standaard werkwijze.

Gebleken is dat in de bestaande teeltsystemen aanpassingen mogelijk zijn die de lichamelijke belasting verminderen, maar deze aanpassingen zullen niet overal technisch en economisch haalbaar zijn.

Het PPO rapport ‘Vermindering van de fysieke belasting tijdens de oogst van champignons’ werd in mei 2005 gepubliceerd en is hier gratis te downloaden.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons