Forse terugval bedrijfsinkomen champignontelers

december 30, 2009

Volgens het onlangs verschenen LEI rapport is het gemiddelde bedrijfsinkomen in de champignonteelt in het afgelopen jaar sterk teruggelopen.De veranderende marktverhoudingen en daardoor lagere opbrengsten hebben geleid tot een daling van
de rentabiliteit van champignonbedrijven in 2009.

Opbrengsten en kosten
De prijzen van champignons liepen gemiddeld met 10% terug. De prijs van verse champignons daalde met meer en die van snij champignons met minder dan dit gemiddelde. Door de sterke euro is de exportpositie van Nederland verslechterd. Ten opzichte van champignons die in Polen worden geproduceerd zijn Nederlandse verse champignons hierdoor relatief duur voor belangrijke exportmarkten, zoals Duitsland en Engeland. Dit leidde tot prijsdruk en vraaguitval bij Nederlandse ondernemingen. Ook de afzet van verwerkte champignons had last van de ongunstige koersverhoudingen.

Langzamer teeltschema
De productie per m2 nam beperkt toe. Telers hadden minder last van onder andere groene schimmels. Wel besloten bedrijven een langzamer teeltschema te hanteren, wat de productie negatief beïnvloedde. Soms moest dit noodgedwongen omdat afnamecontracten werden opgezegd of productieverlaging
opgelegd werd. Voor andere producenten was de lage opbrengstprijs de aanleiding het aantal oogstronden per teelt op te schroeven.
De totale kosten voor champignonbedrijven bleven nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De kosten voor compost daalde licht door de ruimere beschikbaarheid en langere teelschema’s. De kosten van arbeid stegen met 2% en de energiekosten namen met 5% toe. De rentekosten namen af.
Het aantal champignonbedrijven nam het afgelopen jaar verder af tot 190, terwijl de gemiddelde teeltoppervlakte wel nog licht steeg tot 2,73 hectare.

Rentabiliteit en inkomen
De rentabiliteit van champignonbedrijven neemt in 2009 met 7 procentpunten af tot 93%. Vanwege het verschil in opbrengstprijzen hebben plukbedrijven het moeilijker dan snijbedrijven. Individuele resultaten kunnen overigens sterk afwijken van het gemiddelde. Het inkomen uit bedrijf nam gemiddeld met 63.000 euro af tot 35.000 euro. Het geraamde inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid (a.j.e.) bedraagt 17.000 euro.

Bron: LEI, Agrimonitor, december 2009

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons