EU subsidie voor onder meer champignonpromotie toegekend

juli 7, 2010

De Europese Commissie heeft in totaal € 5,1 miljoen ondersteuning toegekend aan drie promotiecampagnes waarvoor GroentenFruit Bureau eind vorig jaar in opdracht van de Nederlandse groente- en fruitsector een aanvraag heeft ingediend.

De drie campagnes betreffen de generieke 2×2 campagne, de internationale campagne voor verwerkte groenten en de internationale campagne voor champignons. De campagnes hebben allen een looptijd van 3 jaar (medio 2010- medio 2013). Volgens Jack Stroeken, directeur GroentenFruit Bureau, is toekenning van de subsidie een enorme opsteker voor de groente- en fruitsector. ‘Brussel onderstreept hiermee het belang van generieke promotie voor groenten en fruit’. Het campagnebudget van de 3 campagnes tezamen bedraagt € 10,2 miljoen waarvan 50% dient te worden bijgedragen door de Nederlandse groente- en fruitsector. De andere 50% wordt gesubsidieerd door de EU. 

Generieke campagne ‘Ik doe mee met 2×2’
Activiteiten om de consumptie van groenten en fruit te stimuleren waren er tot op heden voornamelijk op gericht de bekendheid met het advies ‘elke dag 2 ons groenten en 2 keer fruit’ (2×2) te vergroten en het overtuigen van de relatie tussen consumptie van groenten en fruit en gezondheid. Echter kennis alleen is niet voldoende voor gedragsverandering. Consumenten beperken zich bij de keuze van groenten tot bekende soorten die vaak op eenzelfde manier worden bereid. Men wil best meer groenten en fruit eten en variëren, maar weet niet hoe. Uitdaging is om met de nieuwe 2×2-campagne de primaire doelgroep gezinnen met kinderen 0-12 jaar te activeren, inspireren en te ‘verleiden’ meer groenten en fruit te gebruiken door onder andere informatie, tips en wetenswaardigheden over de bereiding, teelt en herkomst te bieden. De campagne‘tools’ hebben als doel de doelgroep echt in beweging te laten komen: IK DOE MEE MET 2×2! Het totale budget van de 2×2-campagne  2010-2013 bedraagt € 4.980.000,– waarvan 50% EU-subsidie.

Internationale promotiecampagne voor champignons
Frankrijk (ANICC, Association Nationale Interprofessionnelle Champignon de Couche), Spanje (SP, Asociacion Profesional de Cultivadores de Champignon de la Rioja y Asociacion profesional Castellano)  en Nederland (Mushroom Promotion Foundation en GroentenFruit Bureau) hebben de handen ineen geslagen om in NL, FR, DE en SP de consumptie van de champignon als symbool voor paddenstoelen in het algemeen te stimuleren. De campagne is er op gericht champignons bij de doelgroep gezinnen met kinderen 0-12 jaar onder de aandacht te brengen als gezonde en gemakkelijke groente, die volop variatiemogelijkheden biedt en hen te motiveren met champignons aan de slag te gaan. Het Nederlandse campagnebudget 2010-2013 is sector breed vanuit de hele kolom opgebracht  en bedraagt in totaal € 4.490.030 waarvan 50% EU subsidie. Het campagnebudget van NL, FR en SP tezamen komt totaal voor drie jaar uit op € 8.449.249,– waarvan 50% EU-subsidie.

Internationale promotiecampagne voor verwerkte groenten
De internationale EU-campagne ‘Verwerkte groenten lekker en gezonder dan je denkt’ 2006-2009 heeft een flinke stap gezet in het overtuigen van vooral health professionals dat groenten uit blik, glas en diepvries net zoals vers bereide groenten volop voedingsstoffen bevatten. Op verzoek van de Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie  (VIGEF) heeft GroentenFruit Bureau in samenwerking met Unilet (Frankrijk) en VLAM (België) de EU het verzoek gedaan om ondersteuning voor een vervolgcampagne. De EU-campagne voor verwerkte groenten 2010-2013 heeft als doel consumenten er van te overtuigen dat groenten uit blik, glas en diepvries wat betreft voedingswaarde vergelijkbaar zijn met vers bereide groente en het gemakkelijk kunnen maken om aan het advies van elke dag 2 ons groenten te voldoen. Het totale budget van de campagne in Nederland is € 780.000 waarvan 50% EU-subsidie.

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons