Duffhues werkt aan nieuw sectorplan.

mei 8, 2008

De paddenstoelensector gaat dit jaar een sectorplan opstellen om de sector uit de malaise te halen. Daarbij is als nadrukkelijke voorwaarde gesteld dat alle betrokken partijen zich zullen inspannen om daadwerkelijk wat met het plan te doen.

Als aanjager van het nieuwe sectorplan is tuinbouwdeskundige Wim Duffhues aangetrokken. De sectorcommissie Groenten en Fruit van het PT stelt 40.000 euro beschikbaar, terwijl het ministerie van LNV eenzelfde bedrag op tafel legt.

Exportcijfers tonen aan dat het met de uitvoer van champignons ieder jaar minder gaat. In 2003 werd nog ruim 94.000 ton champignons uitgevoerd, maar vorig jaar is deze hoeveelheid naar nog geen 78.500 ton gedaald. Naar vrijwel alle landen worden jaarlijks steeds minder champignons uitgevoerd.

Om dit tij te keren werkt Duffhues dit jaar aan een visie met innovatief handelen van telers en handel als speerpunt. ”Onvoldoende samenwerking in de keten leidt tot ongewenste concurrentie”, stelt hij. ”Voor de broodnodige marktmacht is eenheid nodig en daar moet aan gewerkt worden.”

Volgens Duffhues zijn nieuwe rassen, nieuwe substraten en nieuwe automatiseringsvormen nodig en moeten nieuwe teelttechnieken worden ontwikkeld om de in het wild voorkomende paddenstoelen op commerciële basis te produceren.

Onderzoekvisie

Uit de Meerjaren Onderzoek Visie, opgesteld door de PAC van het PT, blijkt dat de Nederlandse plukbedrijven een krachtige impuls nodig hebben om te kunnen overleven. De nadruk zou daarbij moeten liggen op het verbeteren van de bedrijfsvoering door mechanisering en automatisering.
Om de concurrentie aan te kunnen op kostenniveau, moeten de oogstkosten verder omlaag. Naast het gebruikelijke onderzoek dat plaatsvindt, moet volgens de PAC onder meer worden ingezet op technische innovatie en bedrijfseconomische analyse.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons