Diploma uitreiking Vakschool

oktober 27, 2014

Voor de bedrijfsopleiding champignonteelt 2012-2014 zijn inmiddels de diploma’s uitgereikt. In de sector wordt dit nog steeds de vakschool genoemd. Dit gebeurde op de Helicon vestingen van Helmond en Geldermalsen en Cita Verde College Horst. Omdat er ook een aantal deelnemers zijn geweest die alleen het traject van de vakschool hebben gevolgd bij DLV Mushrooms, hebben alle leerlingen daarvoor apart nog een certificaat ontvangen.

Deze bedrijfsopleiding is voor de leerlingen de juiste stap geweest om de theoretische kennis van de gehele champignonsector en de teelt te combineren met de werkzaamheden op een champignonbedrijf. De opleiding is een BBL traject niveau 3 of een BOL traject niveau 4 waarbij leerlingen werk en theorie combineren.
Behalve puur teelttechnische onderwerpen is ook het composteren en het belang daarvan nadrukkelijk aan de orde geweest. Daarnaast zijn er binnen de groep veel discussies geweest over actuele (teelt) zaken. DLV Mushrooms heeft ook zorg gedragen voor het behalen van een spuitlicentie, hoewel de nadruk is gelegd om zoveel mogelijk middelenvrij te telen. Tijdens de 25 lesdagen in 2 jaar is steeds een excursie ingebouwd. Behalve de bedrijven waar de deelnemers werkzaam zijn of stage hebben gelopen, zijn ook veel toeleverende bedrijven bezocht. Van composteren, broed, dekaarde, machineleveranciers, verwerkers van champignons tot leveranciers van tuinbouwmaterialen. Het was voor hen dus dé mogelijkheid om overal in de keuken te kijken en kennis te maken met veel toeleverende of verwerkende bedrijven binnen de sector. Maar vooral de bezoeken aan elkaars bedrijven waren nuttig om te beoordelen hoe een ieder tot een bevredigend teeltresultaat kon komen. Door een evenwichtige verdeling van leerlingen van pluk en snij bedrijven kon goed de mogelijkheden en bedrijfsspecifieke keuzes worden besproken. Uiteindelijk hebben 8 leerlingen hun certificaat ontvangen, de meesten dus naast hun MBO diploma.
Op de foto Dennis Cox, Pieter van den Boomen, Harm Mulders, Bart van Namen, Tom van de Berg, Thijs Claassen en Jordy Donkers.
Michelle van Asseldonk was niet aanwezig. Van harte proficiat en succes met jullie verdere loopbaan.
Voor meer informatie over (bedrijfsspecifieke) cursussen kunt u contact opnemen met info@dlvmushrooms.nl

 

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons