CNC reserveert gedeelte winst om aan leden uit te keren

juli 1, 2010

Op de algemene ledenvergadering van CNC stemde vandaag een meerderheid van de leden in met een wijziging van de ledenfinanciering. Door deze wijziging wordt € 3,5 miljoen van de in 2008 en 2009 behaalde netto winst op naam van de leden gezet om 10 jaar later uit te keren.

De regeling is gewijzigd om deelname van de leden aan de ledenlening aantrekkelijker te maken. Coöperatievoorzitter Frans Brienen: “We vinden het belangrijk dat onze leden geld uitzetten in de coöperatie; dat geeft blijk van vertrouwen in de toekomst van CNC. Maar aangezien deelname aan de ledenlening vrijwillig is, is het extra belangrijk dat er concrete (financiële) voordelen voor individuele leden aan verbonden zijn. Dat is precies de reden dat we de regeling voor winstdeling laagdrempeliger hebben gemaakt.”
Concreet betekent het dit jaar dat voor iedere € 100, die een lid op de ledenlening heeft staan, € 35 naar de participatiereserve gaat. Het geld blijft 10 jaar op de participatiereserve staan en wordt daarna aan de leden uitgekeerd.

Strategisch plan
Verder presenteerde Godert Tegelberg, directielid van C4C Holding, tijdens de ALV het strategisch plan Orange. Centraal in dit plan staat het versterken van Nederland als champignonland. En dat is hard nodig volgens Tegelberg. “Het is nu of nooit voor de Nederlandse verssector. Uit berekeningen van onderzoeksbureau Accenture blijkt dat niks doen onverbiddelijk leidt tot een halvering van productievolume verse champignons in Nederland.”
Het strategisch plan is opgebouwd uit actiepunten in samenwerking met de Nederlandse champignonsector en actiepunten specifiek voor C4C Holding.
Actiepunten in samenwerking met de Nederlandse champignonsector zijn:
1. De oprichting van een ‘telersvereniging Nederland’.
2. De voortzetting van de internationale promotiecampagne voor champignons.
3. Een gezamenlijke  R&D-agenda, om teeltkosten te reduceren.

 
Actiepunten specifiek voor C4C Holding zijn:
1. De versterking van de positie in de Nederlandse verwerking.
2. Het versterken van de positie in de Nederlandse grondstoffensector.
3. Een verdere kostenreductie bij alle werkmaatschappijen.
4. hoge investeringen in R&D om de toegevoegde waarde van champignons te verhogen.

Omzet en resultaten
Daarnaast zijn tijdens de ALV de resultaten van CNC over 2009 gepresenteerd en door de ledenvergadering vastgesteld. De moeilijke marktomstandigheden leidden vorig jaar tot onderbezetting bij CNC Grondstoffen en afzetproblemen bij Lutèce. Daardoor vielen zowel het resultaat als de omzet in 2009 lager uit dan gebudgetteerd. Het in 2009 behaalde groepsresultaat was € 1,67 miljoen, tegenover € 7,37 miljoen in 2008. De omzet lag in 2009 op € 200 miljoen, tegenover € 224 miljoen in 2008.

André Boudewijns
Verder is André Boudewijns tijdens de ALV verkozen tot nieuw lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Hij volgt Johan Plageman op, die na 10 jaar afscheid neemt als toezichthouder bij CNC. Boudewijns heeft de nodige ervaring in de coöperatieve wereld. Hij gaf onder andere leiding aan de integratie van Friesland Foods en Campina en was Chief Financial Officer bij Friesland Foods. Daarvoor werkte hij jarenlang voor zoetwarenconcern Van Melle. Momenteel is hij als zelfstandig consultant actief op het gebied van financiële advisering, toezicht en interim management.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons