CNC: Jaar van verrassingen.

mei 8, 2008

De Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC) heeft volgens haar jaarverslag in 2006 een verlies geleden van ruim 700.000 euro. In 2005 boekte het concern nog een winst van 2 miljoen euro.

Toch is de organisatie positief over de ontwikkelingen voor de komende jaren, ondermeer omdat de vraag naar compost en conservenchampignons is aangetrokken. De gunstige vraag naar conserven zet door tot in zeker 2008, stelt CNC.

Voorzitter Frans Brienen noemt 2006 ‘het jaar van de verrassingen’, Enerzijds omdat men eind 2005 de tunnels niet volkreeg, en eind 2006 men de vraag niet aankan. Anderzijds omdat men bij Lutèce eind 2005 de aanvoer moest beperken, terwijl begin 2006 een tekort aan champignons ontstond.

Lutèce

Conservenonderdeel Lutèce zag de financiële resultaten in 2006 sterk onder druk staan. Door de verplaatsing van de productielijn van Horst naar Velden zijn problemen bij de planning en financiën opgetreden. Ook de onderbezetting van de productielijnen door een tekort aan champignons kostte het onderdeel veel geld. Dat had tot gevolg dat Lutèce verse champignons moest inkopen tegen hogere prijzen.

Volgens Ger Gasseling, controller bij CNC is in 2006 de hele organisatie aangepast en nagenoeg het hele management gewijzigd. Dit, samen met het afsluiten van langlopende verkoop- en aankoopverplichtingen, heeft de rust binnen het bedrijf volgens hem doen weerkeren. De goede resultaten van het eerste kwartaal van 2007 geven vertrouwen.

CNC heeft in 2006 de aandelen Lutèce van Agrostar overgenomen, zodat het bedrijf nu weer 100 procent aandeelhouder is van Lutèce Holding b.v.

Grondstoffen

De hoofdonderdelen van CNC Grondstoffen hebben in 2006 wel goed gedraaid, stelt directeur Douwe Treurniet in het jaarverslag. De hoofdactiviteit, de productie van doorgroeide compost kende een grote groei door het aantrekken van vraag uit binnen- en buitenland. Men beraad zich nu over een uitbreiding van de capaciteit, mogelijk met een buitenlandse vestiging (ook gezien de hoge kosten van composttransport naar Polen en Engeland).

CNC Exotic Mushrooms, voor 55 procent in bezit van CNC heeft als enige onderdeel minder gepresteerd dan verwacht door ‘een tweetal behoorlijke tegenslagen’.

CNC telde eind 2006 circa 250 leden. Een jaar daarvoor waren dat er nog 300. Volgens voorzitter Frans Brienen is een aantal telers gestopt, maar zijn er ook meerdere bedrijven samengevoegd. ”De trend is niet veel anders dan bij verse champignonmarkt.” Door het aantrekken van de afzet van conservenchampignons verwacht Brienen dat het tempo van het ledenverlies zakt.

Bij CNC zelf werkten in 2006 515 mensen. In 2005 waren nog 560 medewerkers in dienst.

 

 

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons