Champost deels vrijgesteld

mei 8, 2008

Champost mag nog twee jaar het hele jaar door op zandgronden worden uitgereden. Na deze periode moet de status van champost helder zijn, en moet de sector iets bedacht hebben dat werkbaar is en het liefst kostenneutraal.

Vanaf 1 januari 2006 valt de champost onder dierlijke mest. Dat betekent dat champost in de winterperiode niet over zandgronden mag worden uitgereden en bij gebruik moet worden ondergewerkt. “Iedereen weet dat champost geen dierlijke mest is en geen ammoniak produceert, maar een goede meststof is”, zegt Frans Beerendonk van de ZLTO, “De wetgeving geeft echter aan dat verwerking van dierlijke mest, zoals kippenmest en paardenmest, ook onder deze wet vallen.”

De sector krijgt nu twee jaar een ontheffing om te zoeken naar een oplossing. “Opslag van champost is niet mogelijk. Het is een optie die niemand wil. Vandaar deze status quo”, aldus Beerendonk. Het materiaal is zo goed doorgroeid en verteerd, alleen qua wetgeving past het niet. Het probleem zit in de definitie van champost.

“De sector moet het probleem snel oppakken”, zegt Beerendonk. Samen met deskundigen van de ZLTO en de vakgroep paddenstoelen buigt een commissie zich deze winter over het onderwerp.

“Het is politiek niet haalbaar om champost buiten de dierlijke mest te krijgen. Brussel is erg strak met de regels met betrekking tot de definitie van mengsels van mest”, meldt ZLTO medewerker Ton van Corver. “Brussel hanteert de codes van Goede Landbouw Praktijk (GAP). Om de ontheffing na de komende twee jaar te verlengen moet de sector dit milieutechnisch kunnen aantonen.” Hij voorspelt dat dit steeds moeilijker wordt, zeker als er een ‘linkser kabinet’ komt.

“De mestmarkt ziet er over twee jaar heel anders uit. Champost moet dan op kwaliteit concurreren.” Daar ziet Corver geen problemen. “Het is een stabiel product, homogeen en heeft een goede pH.” Andere meststoffen zijn kwalitatief minder. Verder is champost fosfaattechnisch interessant en de stikstof is organisch gebonden. “De sector heeft wat dat betreft een mooi product in handen.”

“In het slechtste geval kan champost alleen jaarrond worden afgezet op kleigronden”, zegt Corver. Dit zijn gronden tot 80 centimeter diepte met meer dan 50 procent kleifractie. Dit betekent logistiek grotere afstanden overbruggen in de wintermaanden. Hij begrijpt wel dat dit de kosten voor de afzet verhoogt, maar hij vindt daarnaast dat ze tegen die tijd goede lange termijn afspraken kunnen maken, zodat de schade met het huidige scenario van Brussel beperkt blijft.

Het restproduct uit de champignonteelt wordt nu als organische meststof gezien. Dat is geregeld binnen het Besluit Overige Organische Meststoffen (BOOM). De hoeveelheid champost wordt geschat op 800.000 tot 1 miljoen ton per jaar.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons