Champignondagen uitgesteld naar juli 2022

oktober 20, 2021

De Champignondagen 2022 zijn verplaatst van maart/april 2022 naar 6, 7 en 8 juli 2022, zo liet de Stichting Champignondagen op 20 october weten. 

Volgens Piet Lempens, voorzitter van de Stichting is ‘Onze oproep om vervroegd in te schrijven voor deelname aan de Champignondagen en de Stichting Champignondagen commitment te geven door een aanbetaling op de huursom te doen, zéér goed beantwoord. 80% van de beschikbare vloeroppervlakte voor standruimte is op die manier al gereserveerd. Onze dank voor uw medewerking is groot. Het geeft blijk van een groot enthousiasme om met elkaar, er weer een uniek evenement van te mogen maken. Maar ook leefde er onder standhouders de zorg dat het wellicht (nog) niet voor iedereen mogelijk zou zijn, om eind maart 2022 de Champignondagen te bezoeken. Vooral de quarantaineverplichting zoals die op dit moment nog geldt in sommige landen vormt een serieuze reisbeperking. Als organisatie deelden wij deze terechte zorg’.

Met de annulering van de NAMC in Vancouver (juni 2022) kwam er ruimte in de internationale agenda van beurzen en congressen voor de paddenstoelensector. “Dit biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van het voor ons vertrouwd tijdstip in het jaar. Wereldwijd stijgt de vaccinatiegraad tegen Covid-19 en in steeds meer landen worden verdere versoepelingen van de reisbeperkingen aangekondigd. Een brede consultatie heeft het bestuur van de Stichting Champignondagen doen besluiten om het tijdstip van de Champignondagen ruim 3 maanden op te schuiven naar 6, 7 en 8 juli 2022. Hierdoor is ook weer de gebruikelijke (langere) opbouwtijd mogelijk. Het bestuur is van mening dat daarmee recht wordt gedaan aan zowel het grote aantal inschrijvingen en het enthousiasme van de deelnemers, en ook aan de zorg t.a.v. de (nu) nog geldende reisbeperkingen. Zekerheden zijn er nooit, maar 3 maanden extra is hierbij waardevolle tijd.”

Het go/no-go moment van 1 november 2021 wordt dus een definitief go. De volgende editie van De Champignondagen zal plaatsvinden op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juli 2022. Alleen restricties van overheidswege kunnen de doorgang van de volgende Champignondagen nog verhinderen. Onverwachte escalatie van Covid-19 is helaas niet volledig uit te sluiten. De huidige deelnamevoorwaarden blijven dan ook onverminderd van kracht op alle inschrijvingen. De Commissie Champignondagen zal binnenkort de al ingeschreven deelnemers gaan intekenen op de plattegrond. Mocht de gewijzigde datum van invloed zijn op uw deelname, danwel op de afmetingen (en/of type) van uw stand, dan graag contact opnemen met de organisatie. De oproep om spoedig in te schrijven voor de nog resterende 20% standruimte blijft actueel.

“De behoefte om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten is onverminderd groot en de Champignondagen zijn daarvoor een uitstekende gelegenheid!”, aldus de Stichting.

 

Foto: Team Hooijmans op De Champignondagen 2019.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons