Champignondagen in 2022

maart 2, 2021

De Stichting Champignondagen is voornemens het mondiale evenement De Champignondagen te organiseren op 30 en 31 maart en 1 april 2022.

Middels een schrijven op 2 maart heeft de organisatie de – Nederlandse – standhouders op de hoogte gebracht van dit voornemen. De Stichting wil ‘met een optimistische bril vooruitkijken naar de volgende editie’, die sowieso waarschijnlijk in 2022 had plaatsgevonden, maar die gezien de COVID pandemie niet zó evident is. Veel evenementen in onze branche zijn de afgelopen maanden afgelast.

Echter, vanwege de positieve ontwikkelingen in de bestrijding van het virus die wereldwijd op gang zijn gekomen, plus de onverminderde (veer)kracht van de paddenstoelensector schat men in, dat volgend jaar ‘Den Bosch’ weer mogelijk is voor standhouders en bezoekers, en dat er meer dan voldoende draagvlak is voor de komende editie.

Vandaar dat nu is gestart met voorbereidingen, en kijkend naar de internationale evenementenagenda en naar de agenda van de Brabanthallen komt men uit op woensdag 30 maart, donderdag 31 maart en vrijdag 1 april als beursdagen.

Voor deze editie van De Champignondagen zal wel een beperkte opbouwtijd beschikbaar zijn, i.v.m. een voorafgaand mega-evenement. De organisatie krijgt de gewenste hal pas op maandag rond het middaguur ter beschikking. Een strak geregisseerde opbouw zal nodig zijn.

Grote machinebouwers onder de toeleveranciers zijn daarom al eerder gepeild, en zij hebben zich al geschaard achter deze plannen. Middels de brief van 2 maart worden alle standhouders uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren: info@champignondagen.nl

Gezien de huidige situatie t.a.v. COVID zal op korte termijn geen standhoudersbijeenkomst worden georganiseerd, zoals anders te doen gebruikelijk.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons