Bijeenkomst subsidieregeling

mei 8, 2008

Ondernemers uit de glastuinbouw en de bloembollen– en paddenstoelenteelt die bezig zijn met een subsidie-aanvraag in het kader van de Subsidieregeling ‘demonstratie– en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw, openstelling Energie’ kunnen op 17 oktober a.s. naar een informatiemiddag. Ook andere geinteresseerden zijn welkom op de middag die de Dienst Regelingen van LNV en SenterNovem organiseren en die zal plaatsvinden bij kwekerij Anthura te Bleiswijk. De regeling is per 1 oktober 2007 opengesteld en zal sluiten op 15 november 2007.

Op het programma van 17 oktober staan een toelichting op de subsidieregeling, presentaties van projecten uit de twee vorige openstellingen en een rondleiding door het bedrijf van Anthura. Na de rondleiding zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen in een individueel gesprek met het uitvoerend agentschap Dienst Regelingen. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via SenterNovem: R.van.denheuvel@senternovem.nl 

De subsidie is bedoeld voor projecten die tot energiebesparing leiden. Deze projecten moeten gericht zijn op demonstratie en kennisoverdracht op het gebied van energiebesparing en de inzet van duurzame energie. De regeling levert een bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen van de Meerjarenafspraken energie (MJA-es) en de energiedoelstellingen uit het Convenant Glastuinbouw en Milieu van de sector en overheid. De regeling wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde tenderprocedure. Dit wil zeggen dat ingediende projecten met elkaar concurreren om het beschikbare budget en dat de beste projecten worden gehonoreerd.

Voor deze tender is € 1.452.000,- beschikbaar. Dit budget is als volgt verdeeld:

•           glastuinbouw: € 1.349.000,-

•           bloembollenteelt: € 42.000,-

•           paddenstoelenteelt: € 61.000,-

Hiervan stelt PT ruim twee ton euro beschikbaar voor projecten in de glastuinbouw. De overige sectoren worden op 50/50 basis gefinancierd door PT en LNV. De Europese Unie draagt 25 procent bij van het totale budget en ruim 60 procent van het totale bedrag wordt beschikbaar gesteld door LNV.

Deze openstelling is gepubliceerd in de Staatscourant van 5 maart 2007.

Voor meer informatie over de subsidievoorwaarden, aanvraagformulieren en brochures kunt u bellen met Het LNV-loket 0800 – 22 333 22 of kijken op www.hetlnvloket.nl
De aanvraagformulieren en brochures zijn te downloaden vanaf deze site en te bestellen via het loket.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons