Areaalheffing gehalveerd

mei 8, 2008

De areaalheffing van het Productschap Tuinbouw (PT) voor telers van champignons wordt dit jaar gehalveerd in vergelijking met 2005. In eerste instantie had de champignonsector aangegeven de heffing te willen verlagen met 20 procent, maar dat voornemen is nu herzien tot 50 procent. Dat besluit nam de Sectorcommissie groenten en fruit van het PT in de vergadering van 20 juni.

De areaalheffing voor champignontelers komt voor dit jaar uit op 82 cent per vierkante meter teeltoppervlakte (in bakken) tegen 1,64 euro in 2005.

De opbrengst van deze heffing wordt vooral besteed aan promotie en technisch onderzoek. Door de heffingsverlaging dalen de inkomsten in 2006 naar circa 650.000 euro. De uitgaven aan champignonpromotie gaan van 350.000 euro in 2005 naar zo’n 250.000 euro in de komende jaren. De bestedingen aan technisch onderzoek zijn voor 2007 nog begroot op 700.000 euro, maar nemen naar verwachting tot 2010 jaarlijks af met 100.000 euro.

Naast de areaalheffing geldt voor de champignontelers nog een heffing over de omzet van 0,170 procent in dit jaar.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons