arbocatalogus

mei 8, 2008


Werkgevers- en werknemersorganisaties gaan samen met Stigas aan de slag met de ontwikkeling van arbocatalogi voor de agrarische en groene sectoren. Voor elke deelsector is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit de sector en deskundigen van Stigas. Zij gaan de risico’s in kaart brengen en stellen aanbevelingen op hoe deze het beste beheerst of opgelost kunnen worden.

De arbocatalogus vloeit voort uit recente wetswijzigingen door de overheid. In plaats van strikte geboden en verboden te stellen, laat de overheid het aan de sociale partners zelf over om afspraken te maken over het terugdringen van de arbeidsrisico’s. De arbocatalogus wordt getoetst door de Arbeidsinspectie. Bij controle op de naleving van de wet zal de Arbeidsinspectie rekening houden met wat door de sector zelf is opgesteld.
De agrarische en groene sectoren kiezen ervoor om een digitale database te maken met risico’s en oplossingen per sector. De database is straks te vinden op www.stigas.nl. Opzet is dat werkgevers en werknemers hier zelf mee kunnen werken en zonodig ook handzame documenten kunnen uitprinten. Zo kan elke sector op een goedkope en effectieve manier voortdurend over de meest actuele informatie beschikken.
Elke sector zet alle werkzaamheden op een rij die risico’s met zich meebrengen voor de veiligheid en lichamelijke of psychische belasting. Zoals het werken met gevaarlijke stoffen, trillingen, stof, lawaai, straling en verlichting. Vervolgens worden afspraken gemaakt hoe deze op te lossen. Deze afspraken worden door de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties getekend en moeten vervolgens door de Arbeidsinspectie worden erkend.
Het plan is om medio 2008 een eerste versie online beschikbaar te hebben.

Voor meer informatie: www.stigas.nl

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons