Arbeidsinspectie gaat champignontelers extra controleren

maart 22, 2011

De Arbeidsinspectie gaat tot en met volgend jaar samen met andere overheidsdiensten champignonkwekerijen extra onder de loep nemen. Alle tweehonderd kwekerijen waar champignons met de hand geplukt worden, worden daarbij betrokken. Aanleiding is de ontdekking van fraude en misstanden in deze sector bij eerdere inspecties.

Uit de eerdere inspecties bij champignonkwekerijen en uitzendbureaus bleek dat ruim een kwart van de gecontroleerde bedrijven vreemdelingen illegaal aan het werk had gezet. Dat leidde tot boetes en naheffingen voor een totaalbedrag van ruim 1,5 miljoen euro. Ook stuitten de inspecteurs regelmatig op belastingontduiking. Bedrijven concurreren zo op een oneerlijke manier bonafide ondernemingen uit de markt. Dat is schadelijk voor de branche.

Fraudeurs
In het Interventieteam champignons werken samen: de Belastingdienst, het UWV, het Openbaar Ministerie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding en de Arbeidsinspectie.
Het team gaat stimuleren dat bedrijven zich uit eigen beweging aan de regels houden. De aanpak kan per bedrijf anders zijn. Deze kan variëren van voorlichting tot controles in de onderneming en uitvoerige vervolgonderzoeken. Controles zijn te verwachten bij bedrijven waar fraude wordt vermoed. Aanleiding voor controles zijn eerdere ervaringen, signalen en analyse. Ook ondernemingen die eerder in de fout zijn gegaan, worden opnieuw bezocht. Fraudeurs kunnen een stevige aanpak verwachten.
Niet alleen kwekers maar ook bedrijven voor handel en afzet krijgen aandacht van het team. Organisaties van werkgevers en werknemers in de champignonsector zijn geïnformeerd over de aanpak.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons