Arbeidsinspectie: Fraude in champignonsector

juni 23, 2010

Volgens een rapport van de arbeidsinspectie wordt er op grote schaal fraude gepleegd in de champignonsector. Diverse overheidsdiensten hebben bij controle van 98 bedrijven op een kwart hiervan onregelmatigheden geconstateerd. 

In veel gevallen betrof het illegale vreemdelingen of onderbetaling van Oost-Europese werknemers. De controles zijn uitgevoerd in Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland door het Interventieteam Champignons, een samenwerkingsverband van verschillende overheidsinstanties. De controles waren gericht op verdachte bedrijven. Malafide bedrijven werken met allerlei illegale constructies, waardoor ze bonafide ondernemingen kapot concurreren. Die worden opgekocht door niet-bonafide ondernemers, die daardoor een steeds grotere invloed in de branche krijgen, aldus het rapport van de Arbeidsinspectie.

 
Interventieteam                                                                                                                                                                          Het interventieteam is een samenwerkingsverband van de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Vreemdelingenpolitie, gemeenten en het Openbaar Ministerie. Het team was actief tussen najaar 2007 en najaar 2009. Met een jaarlijkse productie van 260 miljoen kilo champignons is Nederland na Polen de op één na grootste producent van Europa. Er gaat zo’n 160 miljoen euro om in de teelt. Volgens de arbeidsinspectie zullen, “gelet op de situatie in de branche”, de activiteiten van het interventieteam worden voortgezet.

 
LTO  vakgroep Paddenstoelen                                                                                                                                              In een reactie laat Ko Hooijmans, voorzitter van LTO vakgroep Paddenstoelen, weten dat fraude en onderbetaling in de teelt van champignons dienen te worden aangepakt. De organisatie roept de fraudebestrijders op om actie te ondernemen tegen illegale constructies van bedrijven. “Binnen de teelt van paddenstoelen wordt veel werk uitbesteed aan buitenlandse bedrijven. Wat wel en wat niet mag blijft onduidelijk”, aldus Hooijmans.
Ook de NOS heeft in haar journaal aandacht besteed aan de fraude. In het filmpje komen Lex van Dijk van de arbeidsinspectie en teler Coen Verkooyen aan het woord. Bekijk het filmpje hier

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons