2007 goed jaar voor CNC

juni 10, 2008

Het voorwoord in het jaarverslag 2007 van de CNC is uitermate positief van toon: “Na regen komt zonneschijn”, is op te tekenen uit de mond van voorzitter Frans Brienen. In 2007 werd er dan ook door de CNC een resultaat gehaald van bijna 6 miljoen euro, tegen een verlies van 700.000 euro in 2006.

Ook hebben de leden van de CNC ingestemd met een statutenwijziging die het mogelijk moet maken de organisatiestructuur te verbeteren en zijn er stappen gezet om conservenfabriek Lutèce verder te professionaliseren. Brienen benadrukt verder dat ‘kwaliteit tot in detail’ de basis is waarop de CNC wil verdergaan.
CNC Grondstoffen heeft een goed jaar gekend, ondanks de kwaliteitsproblemen als gevolg van groene schimmel aan het begin van het jaar. De bezettingsgraad van de tunnels is gedurende het jaar altijd hoog geweest, waardoor er veel compost is verkocht.
CNC Grondstoffen heeft in 2007 besloten om de productiecapaciteit van de compostfabriek uit te breiden. Dit besluit ligt in het verlengde van een verhoogde vraag naar compost die al meerdere jaren leeft bij telers. Met de bouw van het nieuwe tunnelcomplex is een investering gemoeid van 18 miljoen euro. Zodra het complex klaar is, kan CNC Grondstoffen 1.100 ton compost per week extra afleveren.
Ook zijn er in 2007 belangrijke stappen gezet op weg naar internationalisering. De belangrijkste doelen van deze internationalisering zijn een betere spreiding van ondernemersrisico’s en duurzame verhoging van de winstgevendheid van de onderneming.

Lutèce
Ook Lutèce heeft in 2007 een goed jaar gekend. Er zijn stappen gezet die zowel de winst als de kwaliteit van de winst hebben verhoogd. Het sleutelwoord hierbij is professionalisering, om beter op de markt te kunnen anticiperen. Er zijn betere afspraken gemaakt tussen telers en Lutèce als afnemer. Hierdoor zijn productie en logistiek verbeterd.
Gedurende het jaar 2006 werd al duidelijk dat er een tekort in de markt aan het ontstaan was van conservenchampignons. Dit is in 2007 niet anders geworden. De lagere aanvoer uit China en de productieproblemen in Frankrijk speelden hierbij een belangrijke rol, maar ook in Nederland zijn er in 2007 minder conservenchampignons geteeld. In 2007 is er voor Lutèce B.V. een investeringsplan voor de komende drie jaar uitgewerkt.
Voor de overige bedrijfsactiviteiten van de CNC groep is er ten opzichte van 2006 ook een positieve resultaatontwikkeling geweest, met name voor CNC Agricompost B.V., CNC Exotic Mushrooms B.V. en voor de Poolse transportactiviteit van CNC Quality Products.
Op het personele vlak hebben in 2007 een aantal belangrijke veranderingen plaatsgevonden. Na het vertrek van Charles Jas in mei 2007 en een interim-periode van Benno Hüsken is per 1 oktober 2007 Govert Tegelberg  in dienst gekomen als algemeen directeur van Lutèce Holding B.V.
Ook bij CNC Grondstoffen B.V. is er een mutatie geweest in de directie. Douwe Treurniet is op 23 november 2007 met pensioen gegaan en als algemeen directeur opgevolgd door Tom van Wijk.
De directie van CNC Holding B.V. wordt vanaf 1 januari 2008 gevormd door Tom van Wijk, Govert Tegelberg en Ger Gasseling.

Financieel
Wanneer we kijken naar de financiële gegevens dan is de omzet gestegen met 28 miljoen euro naar 214,3 miljoen De solvabiliteit is gestegen van 37,5% op 31 december 2006 tot 39,5% op 31 december 2007. Het bedrijfsresultaat is van een verlies van 0,7 miljoen in 2006 gestegen naar een positief resultaat in 2007 van ruim 5,9 miljoen euro. Dit is 2,8% van de totale omzet.
Er is ruim 3% meer IVC geproduceerd, ruim 2% meer doorgroeide compost en zelfs 13,5% meer dekaarde dan in 2006. Wel werden er minder conservenchampignons geproduceerd door Lutèce: 87.561 ton in 2007 tegen 95.144 ton in 2006, een afname van zo’n 8%.
De personeelsbezetting is met 18 FTE toegenomen van 515 in 2006 tot 533 in 2007. Hierdoor zijn de personeelskosten ook met ruim 4% gestegen.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons